1
00:01:06,596 --> 00:01:09,516
9. KVĚTNA 1940

2
00:01:10,196 --> 00:01:13,836
HITLER VTRHNUL DO ČESKOSLOVENSKA,
POLSKA, DÁNSKA A NORSKA

3
00:01:13,836 --> 00:01:17,446
3 MILIÓNY NĚMECKÝCH VOJÁKŮ STOJÍ NA BELGICKÝCH
HRANICÍCH, PŘIPRAVENI DOBÝT ZBYTEK EVROPY

4
00:01:17,646 --> 00:01:21,156
V BRITÁNII ZTRATIL PARLAMENT DŮVĚRU
VE SVÉHO VŮDCE, NEVILLE CHAMBERLAINA

5
00:01:21,166 --> 00:01:27,886
HLEDÁNÍ NÁSTUPCE JIŽ ZAPOČALO...

6
00:01:29,056 --> 00:01:32,706
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

7
00:01:33,611 --> 00:01:36,345
<i>Klid! Klid!</i>

8
00:01:36,347 --> 00:01:39,515
<i>Pane předsedo!
Pane předsedo!</i>

9
00:01:39,517 --> 00:01:42,684
<i>Klid!
Vůdce...</i>

10
00:01:42,686 --> 00:01:43,686
<i>Klid!</i>

11
00:01:43,687 --> 00:01:47,454
<i>Vůdce opozice, Clement Attlee!</i>

12
00:01:47,456 --> 00:01:50,124
Pane předsedo.

13
00:01:50,126 --> 00:01:53,761
Zdá se, že jsem se
nevyjádřil dost jasně!

14
00:01:55,197 --> 00:01:58,665
Pak tedy nepochybujte...

15
00:01:58,667 --> 00:02:03,505
o mém přesvědčení o budoucnosti
pana Chamberlaina jako premiéra.

16
00:02:03,507 --> 00:02:05,707
Souhlasíte, vážení pánové?

17
00:02:05,709 --> 00:02:09,076
<i>- Odstoupit!
- Odstoupit!</i>

18
00:02:09,078 --> 00:02:10,410
<i>Odstoupit!</i>

19
00:02:10,412 --> 00:02:17,250
Vinou jeho let nečinnosti
a neschopnosti...

20
00:02:17,252 --> 00:02:20,421
jsme jej shledali osobně zodpovědným...

21
00:02:21,823 --> 00:02:27,556
Osobně zodpovědným za zanechání
tohoto národa ničivě nepřipraveného

22
00:02:27,566 --> 00:02:29,696
čelit současnému nacistickému ohrožení!

23
00:02:33,734 --> 00:02:36,768
........