1
00:00:00,023 --> 00:00:03,023
Muselo to byť pekné prekvapenie,
vidieť veliteľa Grissoma.

2
00:00:03,039 --> 00:00:04,918
Vieš, on je dôvodom,
prečo som hasičom.

3
00:00:04,934 --> 00:00:07,491
Pozerám sa na hasičov,
ktorý podo mnou slúžili.

4
00:00:07,507 --> 00:00:08,523
A čo sa ukázalo?

5
00:00:08,539 --> 00:00:09,698
To mi povedz ty, Griss.

6
00:00:09,714 --> 00:00:11,261
Len som si myslel,
že už budeš ďalej.

7
00:00:11,277 --> 00:00:12,555
Odkiaľ to pochádza?

8
00:00:12,571 --> 00:00:14,682
Nemôžeš byť
zamilovaný do Brettovej.

9
00:00:14,698 --> 00:00:17,372
Nič s tým nenarobím, Otis.

10
00:00:17,388 --> 00:00:19,348
<i>Viem, že to necíti rovnako.</i>

11
00:00:19,364 --> 00:00:20,729
Mám rande.

12
00:00:20,745 --> 00:00:21,764
<i>So Zachom.</i>

13
00:00:21,780 --> 00:00:25,109
Táto dražba je na dobrú vec,

14
00:00:25,125 --> 00:00:26,898
ak ti záleží na hasičoch.

15
00:00:26,914 --> 00:00:29,180
Záleží mi na hasičoch.

16
00:00:30,790 --> 00:00:33,198
Áno, áno, áno.

17
00:00:36,275 --> 00:00:37,798
Chceš nabíjačku?

18
00:00:37,814 --> 00:00:39,688
Sakra. Kde som ju nechala?

19
00:00:39,704 --> 00:00:42,474
Tam kde vždy.
V kuchynskom kúte.

20
00:00:43,094 --> 00:00:47,402
Hej, ďakujem, že si ma vytiahol
na tú charitatívnu vec.

21
00:00:47,418 --> 00:00:48,842
- Bolo to príjemné.
- Jasné.

22
00:00:48,858 --> 00:00:50,705
Prepáč, že som ti zrušil rande.

23
00:00:50,721 --> 00:00:51,984
To je v pohode.

........