1
00:00:09,181 --> 00:00:13,186
Když všechno ostatní selže,
pořád máte sebeklam.

2
00:00:15,219 --> 00:00:17,461
V pátek odpoledne jsme
v tělocvičně hrály hru.

3
00:00:17,492 --> 00:00:20,662
Metr nad našimi hlavami
byly zavěšeny koše na papír

4
00:00:21,475 --> 00:00:24,833
a cílem bylo dostat míč
do koše soupeřů.

5
00:00:25,646 --> 00:00:28,910
Je pravda, že basketball
vymyslel dr. James Naismith,

6
00:00:28,941 --> 00:00:32,132
ale až Senda Berensonová,
asistentka na Smith College,

7
00:00:32,945 --> 00:00:36,052
ho přinesla ženám.
Měla své kritiky.

8
00:00:36,083 --> 00:00:40,306
Někteří mysleli, že dívky
účastí utrpí nervové vyčerpání.

9
00:00:40,338 --> 00:00:44,529
Po 125 letech
se ženy staly sportovními ikonami.

10
00:00:44,561 --> 00:00:46,729
Pat Summittová, Lisa Leslieová,

11
00:00:47,543 --> 00:00:50,806
Rebecca Loboová,
a ovšem Bridgette Birdová...

12
00:00:51,787 --> 00:00:55,937
která byla, až do jednoho večera
v roce 2017,

13
00:00:55,968 --> 00:00:59,232
s obtížemi zápasící samoživitelka
snažící se najít svou cestu.

14
00:01:00,045 --> 00:01:01,296
Poslední upomínka.

15
00:01:02,203 --> 00:01:04,435
Podívej, to je finanční úřad.

16
00:01:05,154 --> 00:01:07,260
-Pápá.
-Pápá.

17
00:01:07,292 --> 00:01:09,461
-Počkej...
-Co je?

18
00:01:10,368 --> 00:01:14,518
-WNBA.
-WBA. Mám to otevřít?

19
00:01:14,549 --> 00:01:16,728
To... to není tak strašidelný.

20
00:01:22,015 --> 00:01:23,078
A sakra.

21
00:01:23,892 --> 00:01:26,123
"Dostali jsme vaši žádost online,
a jste teď zapsána

........