1
00:00:05,010 --> 00:00:07,951
<i>Temnota vstoupila
do země Wendimoorské.</i>

2
00:00:08,327 --> 00:00:12,088
<i>Zlý čaroděj, zvaný Kouzelník,
povstal.</i>

3
00:00:12,138 --> 00:00:15,325
<i>Jeho mocná armáda ničí vše,
co jí stojí v cestě.</i>

4
00:00:15,375 --> 00:00:18,428
<i>Nyní postupuje
do údolí Inglenooku,</i>

5
00:00:18,750 --> 00:00:21,965
<i>kde zuří válka mezi dvěma rodinami.</i>

6
00:00:22,399 --> 00:00:24,301
Zabiju ho! Pojď sem!

7
00:00:24,351 --> 00:00:26,303
Nemáš kam utéct!

8
00:00:26,353 --> 00:00:28,549
- Ty zbabělče!
- Nikdy neutečeš!

9
00:00:28,722 --> 00:00:30,431
Už tě máme!

10
00:00:31,361 --> 00:00:32,645
Zastav!

11
00:00:39,374 --> 00:00:41,834
Zaplatíš za to,
cos udělal naší rodině!

12
00:00:41,884 --> 00:00:43,475
Konec cesty!

13
00:00:43,525 --> 00:00:45,346
Nemáš kam utéct, Troste!

14
00:00:46,526 --> 00:00:48,862
Ale přátelé,
vy jste to nepochopili.

15
00:00:49,351 --> 00:00:51,456
Já utíkal, abych vás chránil.

16
00:00:56,692 --> 00:00:57,692
Tak pojďte.

17
00:01:05,831 --> 00:01:06,955
Máte dost?

18
00:01:17,212 --> 00:01:18,409
Panto Troste!

19
00:01:19,837 --> 00:01:21,034
Zůstaň, kde jsi.

20
00:01:21,351 --> 00:01:24,793
- Zabij ho, Silasi!
- Rozsekej ho na kousky!

21
00:01:24,843 --> 00:01:25,968
Zmizte, zmetci!

22
00:01:28,691 --> 00:01:31,565
Moje rodina nemá
tvého bratra Farsona, Silasi.

23
00:01:31,615 --> 00:01:33,260
Musíš mi věřit.
........