1
00:00:07,039 --> 00:00:12,039
Časovanie a preklad z odposluchu:
M. M. *2018

2
00:00:12,040 --> 00:00:17,040
V troch kratších úsekoch som nedokázal
dialógom dostatočne porozumieť.

3
00:00:17,041 --> 00:00:22,041
Tam som použil titulok - (nezrozumiteľné).

4
00:00:23,740 --> 00:00:29,832
HIMALÁJISTI
Hlad po lezení

5
00:00:30,733 --> 00:00:34,031
V roku 1993 mi zavolal
Krzysztof Wielicki

6
00:00:34,032 --> 00:00:37,672
a ponúkol mi miesto vo výprave
na Čho Oju a Šiša Pangmu.

7
00:00:37,673 --> 00:00:40,590
Doteraz neviem, odkiaľ mal
moje číslo telefónu.

8
00:00:40,591 --> 00:00:43,281
Na tej výprave som ho spoznal
ako ideálneho lezca,

9
00:00:43,282 --> 00:00:48,462
ktorý dokáže prekonať
všetky nástrahy hôr.

10
00:00:53,515 --> 00:00:56,139
Krzysztof je nadmieru
všestranný horolezec.

11
00:00:56,140 --> 00:01:00,142
Ako piaty človek na svete
zdolal všetky osemtisícovky.

12
00:01:00,143 --> 00:01:02,699
Na šiestich z nich bol sám.

13
00:01:02,700 --> 00:01:08,305
Ako prvý človek vystúpil
na osemtisícovku "na jeden záťah".

14
00:01:12,504 --> 00:01:16,142
Po smrti Andrzeja Zawady
je uznávaný ako jeho nasledovník.

15
00:01:16,143 --> 00:01:21,232
Práve on organizuje
najväčšie národné výpravy.

16
00:01:37,268 --> 00:01:46,789
10. augusta 1996 zdoláva Krzysztof
Wielicki svoju 13. osemtisícovku - K2.

17
00:01:46,790 --> 00:01:51,243
Do "Koruny" mu chýba
už iba výstup na Nanga Parbat.

18
00:01:51,244 --> 00:01:54,098
Odchádza tam ihneď spod K2.

19
00:01:54,099 --> 00:01:56,773
Na mieste má pôsobiť poľská výprava.

20
00:01:56,774 --> 00:02:02,666
Bohužiaľ, zlé počasie, ktoré tam vtedy
panovalo, núti Poliakov na skorší návrat.

21
00:02:02,667 --> 00:02:09,303
Wielicki stojí sám pod svojou
poslednou osemtisícovkou.
........