1
00:00:00,932 --> 00:00:03,340
Carys! Carys!

2
00:00:03,740 --> 00:00:06,140
Moje matka spáchala sebevraždu
a já si myslím, že to má něco společného

3
00:00:06,140 --> 00:00:10,340
- s vaší dcerou Carys.
- Ani po 23.letech ji nedáte pokoj.

4
00:00:11,900 --> 00:00:13,940
Jste moje matka.
A já jsem vaše dcera!

5
00:00:13,940 --> 00:00:15,460
Nechci tě.

6
00:00:15,460 --> 00:00:18,900
- Cos jí udělala?
- Arone. - Cos jí udělala?

7
00:00:18,900 --> 00:00:20,660
Tati?
Co se stalo?

8
00:00:20,660 --> 00:00:23,060
Bude to naše malé tajemství?

9
00:00:23,060 --> 00:00:25,100
Kdyby si Matilda
na něco vzpomněla.

10
00:00:26,460 --> 00:00:27,940
Třeba kdo jí unesl.

11
00:00:27,940 --> 00:00:30,500
Věštil ze zrcadla,
z černého zrcadla.

12
00:00:30,500 --> 00:00:32,780
Myslel si, že mluví s anděly.

13
00:00:32,780 --> 00:00:36,940
Cítím, že se se mnou něco děje,
ale bojím se, co se dozvím.

14
00:00:36,940 --> 00:00:39,260
Nemůžete toho nechat.
A neustále se dívej do zrcadla.

15
00:00:39,260 --> 00:00:41,460
Ať se děje, co se děje.
Počkám tady na tebe.

16
00:00:41,460 --> 00:00:43,300
Tohle ten hlas odpověděl.

17
00:00:43,300 --> 00:00:46,380
Je uvězněna v poli
žlutých květin.

18
00:00:53,930 --> 00:00:55,030
Před čtyřmi týdny.

19
00:01:21,020 --> 00:01:22,780
Ahhh!

20
00:01:32,740 --> 00:01:36,100
Což mě přivádí k mého dalšímu hostu

21
00:01:36,100 --> 00:01:40,260
kterým je mladá čelistka, která obdržela
příznivou kritiku za své debitové album

22
00:01:40,260 --> 00:01:44,900
a vyprodala Royal Elizabeth Hall
na celou sezónu,
........