1
00:00:09,040 --> 00:00:10,510
Nie, nie, nie!

2
00:01:33,160 --> 00:01:35,910
Budeš musieť
dodržiavať nové pravidlá.

3
00:01:35,960 --> 00:01:38,030
Prijať nové doktríny.

4
00:01:41,560 --> 00:01:43,520
Hugh.

5
00:01:43,680 --> 00:01:46,200
Áno. Amen, pane. Otče.

6
00:01:47,400 --> 00:01:50,880
Si ochotný vedome
a slobodne prijať

7
00:01:51,040 --> 00:01:53,150
všetko, čo táto konverzia
so sebou prináša?

8
00:01:53,200 --> 00:01:56,200
Áno. Som ochotný. Áno.

9
00:01:56,400 --> 00:02:00,520
Je to vážne rozhodnutie.
Nemožno ho brať na ľahkú váhu.

10
00:02:02,440 --> 00:02:05,440
Áno, otče. Dot mi už všetko
veľmi jasne vysvetlila.

11
00:02:05,600 --> 00:02:07,340
Požiadala ma, aby som sem prišiel.

12
00:02:07,520 --> 00:02:10,520
Otče! Otče, poďte rýchlo.

13
00:02:10,640 --> 00:02:14,640
Ide o babičku Luisu.
Zdá sa, že ju niekto zabil.

14
00:02:14,800 --> 00:02:16,350
Zabil? Kde je?

15
00:02:16,400 --> 00:02:18,470
- V reštaurácii.
- Zaveďte ma tam.

16
00:02:18,520 --> 00:02:21,640
Zaveďte ma tam. Ostaňte tu, otče.

17
00:02:25,960 --> 00:02:28,500
Takto som ju našiel.

18
00:02:29,840 --> 00:02:32,400
- Je to vaša matka?
- Svokra.

19
00:02:37,360 --> 00:02:40,190
- Niet pochýb, že tu niekto bol.
- A ušiel zadným vchodom.

20
00:02:40,240 --> 00:02:42,070
Na hrdle sa jej tvoria podliatiny.

21
00:02:42,120 --> 00:02:44,920
Určite bola uškrtená.

22
00:02:49,760 --> 00:02:52,750
Prepáčte? Spomínali ste Camorru?

23
00:02:52,800 --> 00:02:54,870
Nič som nespomínal.
........