1
00:01:49,964 --> 00:01:55,964
<i> 1953 </i>

2
00:01:58,040 --> 00:01:59,960
- Anno.
- Snažím se. Neruš mě!

3
00:01:59,960 --> 00:02:01,880
- Rychle.
- Zbývá pět vteřin.

4
00:02:01,880 --> 00:02:06,220
- Já vím!
- Čtyři. Tři.

5
00:02:06,220 --> 00:02:07,220
Dva.

6
00:02:08,930 --> 00:02:10,180
Jedna.

7
00:02:14,180 --> 00:02:15,690
Čas vypršel.

8
00:02:16,690 --> 00:02:17,980
Přichází.

9
00:02:20,980 --> 00:02:24,280
Zabije nás.

10
00:02:24,280 --> 00:02:26,690
Jako všechny ostatní.

11
00:02:27,610 --> 00:02:31,030
Ne, nemůže.

12
00:02:31,030 --> 00:02:35,119
Jsme v bezpečí,
dokud zůstaneme v kruhu.

13
00:02:35,120 --> 00:02:39,670
Kde je?
Vidíte ho?

14
00:02:43,170 --> 00:02:48,460
Už tu hru nechci hrát.
Nikdo z nás! Končíme.

15
00:02:52,060 --> 00:02:54,680
<i> Ještě ne. </i>

16
00:02:54,680 --> 00:02:56,100
Nechci zemřít.

17
00:02:56,100 --> 00:02:58,190
Mary!
Rychle se vrať do kruhu!

18
00:02:58,190 --> 00:03:01,520
- Dostane mě!
- Mary, vrať se do kruhu!

20
00:03:01,520 --> 00:03:06,109
- Ne, nejde to.
- Vrať se do kruhu!

21
00:03:06,110 --> 00:03:08,610
- Mary! Mary!
- Anno, pomoz mi!

22
00:03:08,610 --> 00:03:11,118
- Pojď!
- Dostane mě!

23
00:03:12,080 --> 00:03:15,050
Anno, pomoc!
Ne! Tmu ne!

........