1
00:00:00,249 --> 00:00:02,890
Celá tá situácia
s bývaním u Severida,

2
00:00:02,906 --> 00:00:04,312
nie je nastálo.

3
00:00:04,328 --> 00:00:06,579
Znova si začnem hľadať byt.

4
00:00:06,595 --> 00:00:07,849
Neponáhľaj sa.

5
00:00:08,656 --> 00:00:12,187
<i>Severide, dochádza nám čas
na zastavenie tých únikov.</i>

6
00:00:12,203 --> 00:00:14,065
Áno, rozumiem, veliteľ.

7
00:00:15,973 --> 00:00:17,172
Počkaj, kam ideš?

8
00:00:17,188 --> 00:00:18,855
Na strechu.

9
00:00:19,253 --> 00:00:20,477
Kde je Casey?

10
00:00:20,493 --> 00:00:22,190
Šiel za Severidom.

11
00:00:23,054 --> 00:00:25,221
- Priprav sa!
- To je šialené.

12
00:00:25,237 --> 00:00:26,897
Raz, dva,

13
00:00:26,913 --> 00:00:28,246
tri!

14
00:00:41,926 --> 00:00:43,641
Poďme na druhú stranu.

15
00:00:43,657 --> 00:00:45,480
- Ideme!
- K rieke!

16
00:01:07,006 --> 00:01:08,375
Kde sú?

17
00:01:10,929 --> 00:01:12,374
Casey!

18
00:01:12,390 --> 00:01:13,812
Severide!

19
00:01:14,693 --> 00:01:16,156
Tam!

20
00:01:22,073 --> 00:01:23,865
Kde je Severide?

21
00:01:25,756 --> 00:01:27,178
Severide!

22
00:01:27,602 --> 00:01:29,335
Vidím Severida!

23
00:01:29,833 --> 00:01:31,341
Kelly!

24
00:01:32,115 --> 00:01:34,716
Oblečiem sa
a dostanem ho, veliteľ.
........