1
00:00:01,149 --> 00:00:03,790
Celá tá situácia
s bývaním u Severida,

2
00:00:03,806 --> 00:00:05,212
nie je nastálo.

3
00:00:05,228 --> 00:00:07,479
Znova si začnem hľadať byt.

4
00:00:07,495 --> 00:00:08,749
Neponáhľaj sa.

5
00:00:09,556 --> 00:00:13,087
<i>Severide, dochádza nám čas
na zastavenie tých únikov.</i>

6
00:00:13,103 --> 00:00:14,965
Áno, rozumiem, veliteľ.

7
00:00:16,873 --> 00:00:18,072
Počkaj, kam ideš?

8
00:00:18,088 --> 00:00:19,755
Na strechu.

9
00:00:20,153 --> 00:00:21,377
Kde je Casey?

10
00:00:21,393 --> 00:00:23,090
Šiel za Severidom.

11
00:00:23,954 --> 00:00:26,121
- Priprav sa!
- To je šialené.

12
00:00:26,137 --> 00:00:27,797
Raz, dva,

13
00:00:27,813 --> 00:00:29,146
tri!

14
00:00:42,826 --> 00:00:44,541
Poďme na druhú stranu.

15
00:00:44,557 --> 00:00:46,380
- Ideme!
- K rieke!

16
00:01:07,906 --> 00:01:09,275
Kde sú?

17
00:01:11,829 --> 00:01:13,274
Casey!

18
00:01:13,290 --> 00:01:14,712
Severide!

19
00:01:15,593 --> 00:01:17,056
Tam!

20
00:01:22,973 --> 00:01:24,765
Kde je Severide?

21
00:01:26,656 --> 00:01:28,078
Severide!

22
00:01:28,502 --> 00:01:30,235
Vidím Severida!

23
00:01:30,733 --> 00:01:32,241
Kelly!

24
00:01:33,015 --> 00:01:35,616
Oblečiem sa
a dostanem ho, veliteľ.
........