1
00:00:00,001 --> 00:00:01,534
Ľúbim vás.

2
00:00:02,836 --> 00:00:05,483
Mama! Mama! Nie!

3
00:00:05,657 --> 00:00:07,556
Mama uviazla v inej realite.

4
00:00:07,558 --> 00:00:08,558
VTEDY

5
00:00:08,609 --> 00:00:10,309
Takýto je plán...
Vezmeme Satana...

6
00:00:10,311 --> 00:00:13,479
a použijeme jeho šťavu
na otvorenie dverí medzi vesmírmi.

7
00:00:13,481 --> 00:00:15,348
A vezmeme mamu,
Jacka a vypadneme.

8
00:00:15,350 --> 00:00:17,917
Aspoň vieme, že kúzlo,
ktoré potrebujeme, je tam.

9
00:00:17,919 --> 00:00:19,853
Potrebujeme štyri hlavné prísady...

10
00:00:19,855 --> 00:00:23,089
šťavu archanjela...
ovocie zo stromu života...

11
00:00:23,091 --> 00:00:26,526
Šalamúnovu pečať
a krv "najsvätejšieho muža".

12
00:00:26,528 --> 00:00:29,996
Nájdeme tie veci a všetkých
môžeme priviesť domov.

13
00:00:29,998 --> 00:00:32,140
TERAZ

14
00:00:40,360 --> 00:00:44,950
KLÁŠTOR SVÄTÝCH SESTIER NA MALTE

15
00:01:45,952 --> 00:01:47,370
<i>Veľmi ma to mrzí, matka.</i>

16
00:01:47,972 --> 00:01:49,547
<i>Prosím, odpustite mi.</i>

17
00:01:54,649 --> 00:01:58,649
Supernatural
<font color=#f4b14d>13x15 A Most Holy Man</font>

18
00:01:58,673 --> 00:02:04,173
Preklad: mummy
<font color=#f4b14d>www.supernatural.cinemaview.sk</font>

19
00:02:04,192 --> 00:02:08,395
- Takže?
- Čo?

20
00:02:08,597 --> 00:02:11,865
Našiel si niečo
o Šalamúnovej pečati?

21
00:02:11,867 --> 00:02:16,903
Prehrabával som legendy,
ale zatiaľ nič.

22
00:02:16,905 --> 00:02:19,572
Super. Takže Cass
sa v Sýrii vyhýba guľkám
........