1
00:00:09,927 --> 00:00:10,928
Jdete pozdě.

2
00:00:11,136 --> 00:00:13,764
Dřív to nešlo.
Vlak měl zpoždění.

3
00:00:13,972 --> 00:00:16,642
Mluvil jsem o dochvilnosti.

4
00:00:16,850 --> 00:00:18,185
Cože?

5
00:00:18,352 --> 00:00:20,395
To je vtip?
Mám pět minut zpoždění.

6
00:00:20,562 --> 00:00:23,649
Pane Barrette,
úspěch toho všeho závisí

7
00:00:23,815 --> 00:00:27,778
na postupech a vzorech,
které stanovuji.

8
00:00:27,986 --> 00:00:32,491
A jelikož se vám to nedaří už teď,
pochybuji, že dál bude.

9
00:00:32,658 --> 00:00:35,077
Už se to nebude opakovat.

10
00:00:38,372 --> 00:00:42,834
Povězte mi znovu o tom dni,
jak jste ji našel. Jaký to byl pocit.

11
00:00:43,043 --> 00:00:44,544
Prosím?

12
00:00:44,920 --> 00:00:48,006
Projděte se mnou,
co se stalo s Nicki.

13
00:00:48,215 --> 00:00:50,592
Dorazil jste domů dřív, protože...?

14
00:00:50,842 --> 00:00:53,637
Měli jsme problémy
a chtěl jsem ji překvapit.

15
00:00:53,845 --> 00:00:57,391
Vzpomínám si na její boty,
na klíče na stole...

16
00:00:57,558 --> 00:01:02,604
Neříkejte mi, co jste viděl,
ale co jste cítil. Co cítíte.

17
00:01:04,356 --> 00:01:05,983
Cítil jsem

18
00:01:10,070 --> 00:01:11,613
vztek.

19
00:01:11,780 --> 00:01:13,448
Nic jiného.

20
00:01:14,449 --> 00:01:17,619
Necítil jsem bolest, smutek ani zradu.

21
00:01:17,786 --> 00:01:19,746
Cítil jsem jen vztek.

22
00:01:19,913 --> 00:01:22,958
Jako by záleželo jen na tom, že mě...

23
00:01:24,126 --> 00:01:25,502
........