1
00:00:08,226 --> 00:00:09,427
Jdete pozdě.

2
00:00:09,435 --> 00:00:11,763
Dřív to nešlo.
Vlak měl zpoždění.

3
00:00:11,771 --> 00:00:14,440
Mluvil jsem o dochvilnosti.

4
00:00:14,848 --> 00:00:16,183
Cože?

5
00:00:16,350 --> 00:00:18,393
To je vtip?
Mám pět minut zpoždění.

6
00:00:18,460 --> 00:00:21,547
Pane Barrette,
úspěch toho všeho závisí

7
00:00:21,613 --> 00:00:25,575
na postupech a vzorech,
které stanovuji.

8
00:00:25,783 --> 00:00:30,288
A jelikož se vám to nedaří už teď,
pochybuji, že dál bude.

9
00:00:30,355 --> 00:00:32,873
Už se to nebude opakovat.

10
00:00:35,968 --> 00:00:40,629
Povězte mi znovu o tom dni,
jak jste ji našel. Jaký to byl pocit.

11
00:00:40,638 --> 00:00:42,339
Prosím?

12
00:00:42,515 --> 00:00:45,501
Projděte se mnou,
co se stalo s Nicki.

13
00:00:45,610 --> 00:00:48,287
Dorazil jste domů dřív, protože...?

14
00:00:48,337 --> 00:00:51,131
Měli jsme problémy
a chtěl jsem ji překvapit.

15
00:00:51,339 --> 00:00:54,885
Vzpomínám si na její boty,
na klíče na stole...

16
00:00:55,052 --> 00:01:00,097
Neříkejte mi, co jste viděl,
ale co jste cítil. Co cítíte.

17
00:01:01,149 --> 00:01:02,776
Cítil jsem

18
00:01:06,862 --> 00:01:08,405
vztek.

19
00:01:08,572 --> 00:01:10,240
Nic jiného.

20
00:01:11,241 --> 00:01:14,411
Necítil jsem bolest, smutek ani zradu.

21
00:01:14,578 --> 00:01:16,537
Cítil jsem jen vztek.

22
00:01:16,704 --> 00:01:19,749
Jako by záleželo jen na tom, že mě...

23
00:01:20,417 --> 00:01:21,793
........