1
00:00:00,680 --> 00:00:03,980
<i> překlad a synchro: f1nc0
- Titulky.com - </i>

2
00:00:32,516 --> 00:00:35,061
<i> Tohle změní všechno. </i>

3
00:00:40,277 --> 00:00:43,277
<b>5x21 - Trojnásobní Zrada</b>

4
00:00:46,740 --> 00:00:50,118
Poslední čočku najdeme dolů
tady v těch jeskyních.

5
00:00:57,208 --> 00:01:00,378
Věď je. Nezklam mě.

6
00:01:10,013 --> 00:01:11,848
- Nic, pane.
- Hledejte dál.

7
00:01:11,932 --> 00:01:14,392
Vím, že je tady dole.
Musí být.

8
00:01:17,854 --> 00:01:19,648
Je to ztráta času.

9
00:01:19,731 --> 00:01:22,025
Opět slepý konec, pane.
Žádné čočky tady nejsou.

10
00:01:22,651 --> 00:01:25,654
- Zasypte jeskyni.
- Ale Viggo je pořád uvnitř!

11
00:01:25,737 --> 00:01:29,366
Ujišťuji tě,
že je přesně tam, kde má být.

12
00:01:29,449 --> 00:01:31,826
Slyšeli jste!

13
00:01:33,953 --> 00:01:36,039
Musíme odsud ven!

14
00:01:53,473 --> 00:01:54,807
Hm ...

15
00:02:05,694 --> 00:02:08,363
Konečně máme chvilku pro sebe.

16
00:02:08,446 --> 00:02:12,728
- Žádné rozptýlení, žádné vyjedn...
- Blížíme se!

17
00:02:15,203 --> 00:02:19,791
- Ach, u Thora, co vy dva tady ... !
- Ne, ne dost dlouhý.

18
00:02:19,874 --> 00:02:21,501
- A co šířka?
- Promiň brácho.

19
00:02:21,584 --> 00:02:24,754
- Šířka i délka stopy příliš malá.
- Sakrapráce!

20
00:02:24,838 --> 00:02:27,799
<i>Co musíme udělat aby byla největší?</i>

21
00:02:27,882 --> 00:02:31,094
Dobrá, jo, mohl by mě tady
laskavě někdo zasvětit?

22
00:02:31,177 --> 00:02:33,638
Podívej, každý drak,
kromě nášho má talent ...
........