1
00:00:03,671 --> 00:00:05,884
- Hi!
- Kalimera.

2
00:00:09,802 --> 00:00:13,740
- Myslím, že si špatně vybíráte muže.
- Ano?

3
00:00:14,826 --> 00:00:16,746
No, nejsou mou prioritou.

4
00:00:16,866 --> 00:00:20,971
Dokonce i jeho jméno je špatné. Hugh?
To není jméno, to je otázka.

5
00:00:21,091 --> 00:00:24,984
Mám tušení, že nebudete spokojený
s nikým, kdo se mi bude dvořit, Spiro,

6
00:00:25,000 --> 00:00:28,759
protože jste ke mně a mé
rodině nadmíru ochranářský.

7
00:00:28,879 --> 00:00:32,650
- Vezmete si Hugha?
- Na to se nemůžete ptát.

8
00:00:32,700 --> 00:00:36,964
- Proč ne?
- Protože jste indiskrétní.

9
00:00:37,084 --> 00:00:40,491
Víte, že miluji Brity, ale vy
děláte všechno komplikovaně.

10
00:00:40,611 --> 00:00:42,738
My Řekové jsme jiní.

11
00:00:42,750 --> 00:00:46,311
My říkáme, co máme na mysli.
Důležité věci.

12
00:00:47,326 --> 00:00:50,189
Proč tu nejsou žádné
perníčkové ženy?

13
00:00:58,586 --> 00:01:00,681
Dobře, dobře!

14
00:01:45,181 --> 00:01:48,638
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

15
00:02:06,106 --> 00:02:08,423
Jsem zaneprázdněný.

16
00:02:14,664 --> 00:02:17,480
Jen mi dej další půlhodinu.

17
00:02:26,416 --> 00:02:29,748
Vždy s velkým vstupem.

18
00:02:30,540 --> 00:02:33,053
Kdy se vezmeme?

19
00:02:34,985 --> 00:02:37,110
Aha, to je otázka?

20
00:02:37,160 --> 00:02:40,470
Při tvém urychleném způsobu
zapomeň, že jsem se kdy ptal

21
00:02:40,520 --> 00:02:43,489
nebo kdy souhlasil, že si tě vezmu.

22
00:02:47,980 --> 00:02:49,970
Pusť mě!

........