1
00:00:06,632 --> 00:00:09,591
Titusi, co se vlastně
stalo na té plavbě?

2
00:00:09,593 --> 00:00:13,180
Udělal jsem to nejhorší, co může
jakákoliv lidská bytost udělat.

3
00:00:13,680 --> 00:00:16,474
Snědl jsem Dionne Warwick.

4
00:00:16,475 --> 00:00:17,767
- Co?
- Co?

5
00:00:17,768 --> 00:00:23,106
Snědl jsem vítězku ceny Grammy
Dionne Warwick!

6
00:00:52,136 --> 00:00:54,637
Snědl jsem Dionne Warwick!

7
00:00:54,638 --> 00:00:58,349
Žádnou Dionne Warwick jsi nesnědl!

8
00:00:58,350 --> 00:01:02,478
Vy suchozemci nemůžete pochopit
co s člověkem dokáže moře udělat.

9
00:01:03,689 --> 00:01:06,733
Byl jsem na tom záchranném člunu,
sám ani nevím kolik dní...

10
00:01:06,734 --> 00:01:08,735
bez jídla...

11
00:01:08,736 --> 00:01:10,403
i pití...

12
00:01:10,404 --> 00:01:14,449
nepočítám-li lahodnou,
ale slanou mořskou vodou.

13
00:01:17,870 --> 00:01:20,747
Odraz slunečních paprsků
ve vodě spálil mé oči,

14
00:01:20,748 --> 00:01:23,304
až mi vše splývalo
v jednotvárnou bílou mlhu.

15
00:01:23,304 --> 00:01:27,086
Bílé světlo.
Bílá žhavá obloha.

16
00:01:27,087 --> 00:01:30,798
A pak ona... celou tu dobu
se mi posmívala!

17
00:01:30,799 --> 00:01:32,216
Titusi!

18
00:01:32,217 --> 00:01:35,720
Co je slané a pokrývá 70% Země?

19
00:01:35,721 --> 00:01:36,971
Oceán.

20
00:01:36,972 --> 00:01:39,265
Tvůj zadek!

21
00:01:39,266 --> 00:01:40,350
Warwick vyhrála!

22
00:01:42,144 --> 00:01:45,104
Co máš radši, mateřské znamínko
nebo průkazku do knihovny, zlato?

........