1
00:00:00,141 --> 00:00:01,960
V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:01,992 --> 00:00:04,367
<i>Byla unesena a když ji našli
byla už mrtvá.</i>

3
00:00:04,437 --> 00:00:05,968
- Jak se jmenovala?
- Katrina.

4
00:00:06,023 --> 00:00:07,765
Vzpomínáš, co se ti zdálo?

5
00:00:07,843 --> 00:00:09,406
- Ne.
- To není špatné.

6
00:00:09,450 --> 00:00:11,092
- A Charlotta...
- Tvoje matka?

7
00:00:11,178 --> 00:00:13,232
- Není to moje matka!
- Víc, víc!

8
00:00:14,014 --> 00:00:16,420
Tvůj bývalý nadřízený,
pan Morrison,

9
00:00:16,483 --> 00:00:18,487
<i>vypověděl na policii,
že celou dobu spal.</i>

10
00:00:18,520 --> 00:00:20,014
<i>Že měl noční můry.</i>

11
00:00:20,039 --> 00:00:21,422
<i>Vypadal jsi tam jinak.</i>

12
00:00:21,456 --> 00:00:23,641
<i>Byl jsi vysoký a hubený.</i>

13
00:00:23,696 --> 00:00:25,798
Tvoje tvář byla znetvořená.

14
00:00:25,830 --> 00:00:26,965
Nedělej si starosti.

15
00:00:26,998 --> 00:00:28,667
Nikdo nesmí dávat

16
00:00:28,700 --> 00:00:30,802
Tomovi Dolanovi falešné sliby.

17
00:00:30,836 --> 00:00:31,838
Christy!

18
00:00:33,973 --> 00:00:35,908
<i>Chtěl, aby mě zabila</i>

19
00:00:35,940 --> 00:00:37,075
a pak spáchala sebevraždu.

20
00:00:37,108 --> 00:00:39,578
Byla by to obyčejná
"domácí zabíjačka".

21
00:00:41,846 --> 00:00:42,849
Mám tě ráda.

22
00:00:42,882 --> 00:00:43,949
Jste zatčen!

23
00:00:43,983 --> 00:00:45,083
Nic mi nemůžete dokázat!

........