1
00:00:07,231 --> 00:00:09,050
V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:09,082 --> 00:00:11,457
<i>Byla unesena a když ji našli
byla už mrtvá.</i>

3
00:00:11,527 --> 00:00:13,058
- Jak se jmenovala?
- Katrina.

4
00:00:13,113 --> 00:00:14,855
Vzpomínáš, co se ti zdálo?

5
00:00:14,933 --> 00:00:16,496
- Ne.
- To není špatné.

6
00:00:16,540 --> 00:00:18,182
- A Charlotta...
- Tvoje matka?

7
00:00:18,268 --> 00:00:20,322
- Není to moje matka!
- Víc, víc!

8
00:00:21,104 --> 00:00:23,510
Tvůj bývalý nadřízený,
pan Morrison,

9
00:00:23,573 --> 00:00:25,577
<i>vypověděl na policii,
že celou dobu spal.</i>

10
00:00:25,610 --> 00:00:27,104
<i>Že měl noční můry.</i>

11
00:00:27,129 --> 00:00:28,512
<i>Vypadal jsi tam jinak.</i>

12
00:00:28,546 --> 00:00:30,731
<i>Byl jsi vysoký a hubený.</i>

13
00:00:30,786 --> 00:00:32,888
Tvoje tvář byla znetvořená.

14
00:00:32,920 --> 00:00:34,055
Nedělej si starosti.

15
00:00:34,088 --> 00:00:35,757
Nikdo nesmí dávat

16
00:00:35,790 --> 00:00:37,892
Tomovi Dolanovi falešné sliby.

17
00:00:37,926 --> 00:00:38,928
Christy!

18
00:00:41,063 --> 00:00:42,998
<i>Chtěl, aby mě zabila</i>

19
00:00:43,030 --> 00:00:44,165
a pak spáchala sebevraždu.

20
00:00:44,198 --> 00:00:46,668
Byla by to obyčejná
"domácí zabíjačka".

21
00:00:48,936 --> 00:00:49,939
Mám tě ráda.

22
00:00:49,972 --> 00:00:51,039
Jste zatčen!

23
00:00:51,073 --> 00:00:52,173
Nic mi nemůžete dokázat!

........