1
00:00:03,837 --> 00:00:05,573
V minulých dílech...

2
00:00:05,706 --> 00:00:07,208
Robert je mrtvý.

3
00:00:09,377 --> 00:00:10,878
Robbie?

4
00:00:10,911 --> 00:00:13,781
Kdyby tu Roberta byl, ty a já,
to by se nikdy nestalo.

5
00:00:13,814 --> 00:00:16,817
Jestli si myslíš, že se vzdám svojí vlády bez boje,

6
00:00:16,850 --> 00:00:19,087
měla by sis radši hlídat záda.

7
00:00:19,120 --> 00:00:21,522
Budu za tebe bojovat.
Řekneš mi, abych přestal?

8
00:00:21,555 --> 00:00:22,823
Ano.

9
00:00:22,856 --> 00:00:24,792
Co se děje?
Všechno bylo tak skvělý.

10
00:00:24,825 --> 00:00:27,828
- Všechno bylo skvělý pro tebe.
- A pro tebe ne?

11
00:00:27,861 --> 00:00:30,631
Nezvládnu mít vztah.
Ne s tebou.

12
00:00:30,664 --> 00:00:32,700
Miluju tě.

13
00:00:32,733 --> 00:00:35,469
Nechápu to. Musí být způsob,
jak zařídit, aby to fungovalo.

14
00:00:35,503 --> 00:00:37,705
Ten byl ztracen ve chvíli,
kdy ses vyspala s mým bratrem.

15
00:00:37,738 --> 00:00:40,408
Zdá se, že se k nám nepřidáš.
To je hanba bratře.

16
00:00:40,441 --> 00:00:43,111
- Tohle jsi způsobil ty.
- Ne, to ty.

17
00:00:43,144 --> 00:00:46,414
Chci abys se mnou navrhovala hotely.
Příštích šest měsíců budeš na cestách.

18
00:00:46,447 --> 00:00:48,649
Chci aby to bylo snadné,
a to se Sebastianem je.

19
00:00:48,682 --> 00:00:50,618
To není muž pro tebe. Já jsem.

20
00:00:50,651 --> 00:00:54,388
Jestli za sebou necháš tenhle
palác, nenechávej za sebou i nás.

21
00:00:54,422 --> 00:00:57,625
Udělal jsem nějaké úpravy na vašem
seznamu potenciálních nevěst pro mne.

22
00:00:57,658 --> 00:01:00,628
Seřadil jsem je podle preference.
........