1
00:00:01,160 --> 00:00:04,282
John Dee byl věštec.
Myslel si, že mluví s anděly.

2
00:00:04,382 --> 00:00:08,140
Jejich hlasy slyší jen ti,
kdo mají čisté srdce. Třeba malé děti.

3
00:00:08,140 --> 00:00:11,860
Pes něco našel.
Dětské kosti.

4
00:00:11,860 --> 00:00:14,100
Podle vás je tedy Carys mrtvá?

5
00:00:14,100 --> 00:00:16,900
- Kromě toho měla na ruce náramek.
- Co když byly dvě?

6
00:00:16,900 --> 00:00:18,500
Co když unesli dvě?

7
00:00:18,500 --> 00:00:22,500
Cítím, že se se mnou něco děje,
ale bojím se, co se dozvím.

8
00:00:22,500 --> 00:00:25,660
Je tady jméno skutečné nemocnice,
skutečného lékaře

9
00:00:25,660 --> 00:00:29,140
- a skutečného otce i matky.
- To nejsem já. - Matka, Janice Grayová.

10
00:00:29,140 --> 00:00:30,260
Proč mi to děláš?

11
00:00:30,260 --> 00:00:31,820
Když končíš ty,
skončím i já.

12
00:00:37,540 --> 00:00:39,540
V roce 1993,
kdy k vám nastoupila,

13
00:00:39,540 --> 00:00:42,660
což bylo jen pár měsíců předtím,
než zmizela Carys a pak zmizela i ona?

14
00:00:48,900 --> 00:00:51,900
- Je v pořádku?
- Po řidiči ani stopy.

15
00:00:51,900 --> 00:00:54,100
Vypadá to, že váš přítel zmizel.

16
00:01:07,542 --> 00:01:08,542
Před 23. lety.

17
00:01:24,140 --> 00:01:26,180
Pusť mě!

18
00:01:27,700 --> 00:01:32,380
- Pusť mě. - Carys, no tak!
Řekla jsem ti, že budu hned zpátky.

19
00:01:32,380 --> 00:01:34,580
No tak, Carys.
Přinesla jsem ti sladkosti.

20
00:01:34,580 --> 00:01:36,940
Kde to jsem? Chci za mámou!
Chci jít domů.

21
00:01:36,940 --> 00:01:38,860
- Tvoje oblíbené.
- Chci za mámou!!

22
........