1
00:00:00,054 --> 00:00:02,366
Zach je naozaj super.

2
00:00:02,382 --> 00:00:05,068
Ale ty si pre mňa špeciálny.

3
00:00:05,084 --> 00:00:07,251
Vyjasní to veľa vecí,

4
00:00:07,267 --> 00:00:08,761
keď sa odsťahujem.

5
00:00:08,777 --> 00:00:10,539
Nechcem, aby si odišla.

6
00:00:11,031 --> 00:00:13,498
Som tak nadšená,
že tu dnes môžem byť

7
00:00:13,514 --> 00:00:15,585
so seržantkou Trudy Plattovou.

8
00:00:17,453 --> 00:00:18,729
Zdravotník!

9
00:00:18,745 --> 00:00:20,312
- Eric Mitchell.
- Áno?

10
00:00:20,650 --> 00:00:23,155
Mohol by to byť
začiatok bombových útokov.

11
00:00:23,171 --> 00:00:25,589
Myslíme si, že sa
na Erica a Sheri zamerali

12
00:00:25,605 --> 00:00:27,425
kvôli reportáži
o rovnakom príbehu.

13
00:00:27,441 --> 00:00:29,355
Sledoval Eric
príbeh Larryho Sheparda?

14
00:00:29,371 --> 00:00:31,055
Beloch, štyridsiatnik, bradatý.

15
00:00:31,071 --> 00:00:32,191
To zodpovedá.

16
00:00:32,207 --> 00:00:34,411
Takže ste mu zničili
novinársku kariéru

17
00:00:34,427 --> 00:00:35,737
na základe falošných správ?

18
00:00:35,753 --> 00:00:37,226
Nikdy nám to neodpustil.

19
00:00:37,242 --> 00:00:38,813
Ten chlap žije v temnote.

20
00:00:38,829 --> 00:00:40,408
Neviem, ako ho nájdeme.

21
00:00:40,424 --> 00:00:42,698
<i>Nastáva čas, kedy ľudia zaplatia,</i>

22
00:00:42,714 --> 00:00:44,221
<i>kedy záleží na ich činoch.</i>

23
00:00:44,237 --> 00:00:47,005
Mám človeka, ktorý možno vie,
kde si Shepard kúpil tú C-4.

........