1
00:01:52,079 --> 00:01:52,788
Mistře.

2
00:01:54,579 --> 00:01:56,245
Podívejte se na mě.

3
00:01:57,937 --> 00:02:00,137
Od doby, co vás doprovázím,

4
00:02:00,162 --> 00:02:01,495
jsem tak zhubnul,

5
00:02:01,620 --> 00:02:03,329
že už nevypadám jako prase.

6
00:02:03,453 --> 00:02:05,495
Co si o mě můj druh pomyslí?

7
00:02:08,495 --> 00:02:10,787
To se máš, aspoň myslím.

8
00:02:10,912 --> 00:02:12,787
Vidíš ještě tyhle špeky?

9
00:02:12,912 --> 00:02:14,119
Když je shodíš,

10
00:02:14,244 --> 00:02:15,952
budeš se cítit jako znovuzrozený.

11
00:02:16,078 --> 00:02:17,495
Koukni na Wu-ťinga,

12
00:02:17,620 --> 00:02:18,952
kolik má v sobě energie.

13
00:02:34,702 --> 00:02:35,452
Mistře.

14
00:02:36,160 --> 00:02:38,744
Proč všichni
ve světě smrtelníků žijí v páru?

15
00:02:39,868 --> 00:02:41,494
Pamatuj si, Wu-ťingu.

16
00:02:42,035 --> 00:02:45,035
Všechny dharmy pramení
z okolností, vše je předurčeno.

17
00:02:45,369 --> 00:02:47,118
Následuj svůj osud.

18
00:02:47,576 --> 00:02:48,576
Mistře,

19
00:02:48,868 --> 00:02:51,118
jestli je vám předurčeno
jednoho dne prožít románek,

20
00:02:51,576 --> 00:02:53,077
co budete dělat?

21
00:02:53,826 --> 00:02:54,860
Na to...

22
00:03:00,451 --> 00:03:01,785
se budu muset podívat...

23
00:03:03,242 --> 00:03:04,317
do Písma.

24
00:03:08,242 --> 00:03:09,909
Cchuej-lan,

25
........