1
00:00:45,078 --> 00:00:48,826
7. prosince 1941 letectvo
japonské císařské flotily náhle přepadlo

2
00:00:48,915 --> 00:00:50,195
americkou námořní základnu

3
00:00:50,291 --> 00:00:52,580
v Pearl Harbouru a uvrhlo nic netušící

4
00:00:52,669 --> 00:00:54,127
Ameriku do 2. světové války.

5
00:00:54,212 --> 00:00:57,545
Američany tento podlý útok
zaskočil a rozlítil.

6
00:00:57,632 --> 00:01:00,965
Lidé na Západním pobřeží propadali panice,

7
00:01:01,052 --> 00:01:05,381
protože se báli, že se stanou dalším cílem
japonského útoku.

8
00:01:05,473 --> 00:01:08,723
Generálmajor Joseph W. Stilwell,
velitel 3. armádní divize,

9
00:01:08,810 --> 00:01:11,976
byl pověřen úkolem bránit jižní Kalifornii.
Byla mobilizována

10
00:01:12,063 --> 00:01:15,598
pěchota a námořnictvo. Protiletadlové
baterie byly uvedeny v pohotovost.

11
00:01:15,692 --> 00:01:17,980
Rozjely se různé domobrany.

12
00:01:18,069 --> 00:01:21,319
Poprvé od občanské války
se Američané chystali bránit

13
00:01:21,406 --> 00:01:24,691
svou zemi proti nepříteli,
který mohl zaútočit kdykoli, kdekoli

14
00:01:24,784 --> 00:01:26,492
a jakoukoli silou.

15
00:01:52,478 --> 00:01:54,471
POBŘEŽÍ SEVERNÍ KALIFORNIE

16
00:01:54,564 --> 00:01:56,722
Sobota 13. prosince 1941
7.01 hod.

17
00:02:30,600 --> 00:02:32,343
KLUB OTUŽILCŮ
KALIFORNIE

18
00:04:41,147 --> 00:04:45,061
Musíme se obrátit. Zapluli jsme hluboko
do amerických výsostných vod!

19
00:04:46,027 --> 00:04:47,569
Kapitáne Von Kleinschmidte...

20
00:04:47,654 --> 00:04:52,031
..., jako pozorovatel nemáte právo
kritizovat mé rozkazy!

21
00:04:52,367 --> 00:04:54,609
Nepřispěli jsme k vítězství císařské flotily.

22
00:04:54,702 --> 00:04:56,861
Musíme zničit cenný cíl
na americké pevnině.
........