1
00:00:58,096 --> 00:01:01,933
"Zlé vzpomínky, ale přesto vítané...
jste mé dávné mládí."

2
00:02:52,288 --> 00:02:58,128
ARMÁDA STÍNŮ

3
00:03:21,066 --> 00:03:30,158
20. ŘÍJNA 1942

4
00:03:51,012 --> 00:03:55,349
Jedeme oklikou,
ale vy asi nespěcháte.

5
00:03:55,558 --> 00:03:57,643
Ne, vůbec ne.

6
00:04:26,588 --> 00:04:30,633
Bude tu za chvíli.
Jen vyzvedne nějaké zásoby.

7
00:04:30,800 --> 00:04:35,137
- Musíme se o sebe starat, jak umíme.
- Přirozeně.

8
00:04:35,304 --> 00:04:37,598
V táboře vám bude dobře.

9
00:04:38,349 --> 00:04:41,727
Je nejlepší ve Francii.
Postavili ho pro Němce.

10
00:04:41,894 --> 00:04:44,271
Tomu nerozumím.

11
00:04:44,438 --> 00:04:49,150
Mysleli si, že během té předstírané války
zajmou spoustu zajatců.

12
00:04:49,317 --> 00:04:53,446
A nezajali ani jednoho!
Ale teď se to hodí.

13
00:04:53,655 --> 00:04:56,991
- To mám štěstí.
- To je pravda.

14
00:05:50,835 --> 00:05:54,421
<i>Člověk nikdy neví, koho přivezou</i>
<i>ani jak se s nimi má zacházet.</i>

15
00:05:54,671 --> 00:05:58,967
<i>Někteří nebyli usvědčeni ani</i>
<i>odsouzeni a zůstávají tu navždy.</i>

16
00:05:59,176 --> 00:06:02,554
<i>Jiní se strašnými rejstříky</i>
<i>jsou brzy propuštěni</i>

17
00:06:02,721 --> 00:06:06,975
<i>a zastávají vysoká místa</i>
<i>v místní správě nebo dokonce ve Vichy.</i>

18
00:06:07,267 --> 00:06:10,854
<i>Philippe Gerbier, 41 let.</i>

19
00:06:11,021 --> 00:06:14,607
<i>Uznávaný inženýr</i>
<i>z odboru státních stavebních projektů.</i>

20
00:06:14,857 --> 00:06:20,613
<i>Chytrý. Nezávislé povahy.</i>
<i>Rezervovaný, ironický postoj.</i>

21
00:06:21,697 --> 00:06:23,616
<i>Je nutné ho zkrotit.</i>

22
00:06:23,783 --> 00:06:30,623
........