1
00:00:00,000 --> 00:00:08,036
<i>Přijde den a ty chceš odjet,</i>

2
00:00:08,875 --> 00:00:15,832
<i>tam, kde žiješ, svět je malý.</i>

3
00:00:16,792 --> 00:00:24,365
<i>Přijde den a musíš odjet,</i>

4
00:00:25,292 --> 00:00:32,332
<i>neptáš se, zda budeš starý...</i>

5
00:00:33,334 --> 00:00:36,332
V hlavní roli

6
00:00:45,250 --> 00:00:47,917
Dále hrají

7
00:00:57,125 --> 00:01:02,115
<i>Prosím vítr v oblacích:</i>

8
00:01:03,209 --> 00:01:08,115
<i>vezměte mě zase zpět.</i>

9
00:01:09,167 --> 00:01:13,410
<i>Vracím dálky opět zpátky,</i>

10
00:01:13,875 --> 00:01:18,497
<i>chce se mi už domů jet.</i>

11
00:01:23,000 --> 00:01:25,323
Kamera

12
00:01:26,000 --> 00:01:27,991
Zvuk

13
00:01:30,584 --> 00:01:34,364
Scénář

14
00:01:35,000 --> 00:01:38,164
Hudba

15
00:01:44,459 --> 00:01:53,951
<i>Přijde den, ty žiješ v dáli,</i>

16
00:01:56,250 --> 00:02:05,577
<i>opuštěný, sám a starý.</i>

17
00:02:07,875 --> 00:02:13,540
<i>Bílá loď už pluje v dál,</i>

18
00:02:14,042 --> 00:02:18,830
<i>toužím zažít cizí svět,</i>

19
00:02:19,917 --> 00:02:24,658
<i>ale pak v té širé dáli</i>

20
00:02:25,834 --> 00:02:30,207
<i>chce se mi zas domů zpět.</i>

21
00:02:31,250 --> 00:02:33,371
Výroba

22
00:02:33,625 --> 00:02:36,493
Produkce

23
00:02:53,375 --> 00:02:55,247
Režie

24
00:02:55,459 --> 00:02:57,248
Věnováno Alexandru Klugovi

25
00:02:57,459 --> 00:02:58,738
Produkce

........