1
00:00:49,040 --> 00:00:51,578
<i>Kdysi jsem chtěla zachránit svět.</i>

2
00:00:53,211 --> 00:00:55,369
<i>Tuhle krásnou planetu.</i>

3
00:00:57,256 --> 00:00:59,249
<i>Ale jak málo jsem tehdy věděla!</i>

4
00:01:01,552 --> 00:01:03,924
<i>Je to země kouzel a divů.</i>

5
00:01:04,889 --> 00:01:07,510
<i>Stojí za to ji opatrovat,</i>
<i>jak to jen jde.</i>

6
00:01:09,769 --> 00:01:11,596
<i>Ale čím blíž ji poznáte,</i>

7
00:01:12,897 --> 00:01:16,432
<i>tím jasněji vidíte,</i>
<i>jak velká v ní kypí temnota.</i>

8
00:01:20,905 --> 00:01:22,068
<i>A lidstvo?</i>

9
00:01:24,450 --> 00:01:27,071
<i>Lidstvo je docela jiná kapitola.</i>

10
00:01:27,703 --> 00:01:29,198
WAYNEOVY ZÁVODY

11
00:01:29,413 --> 00:01:34,372
<i>Setkání s pravdou je mnohem složitější,</i>
<i>než si myslíte.</i>

12
00:01:44,595 --> 00:01:46,387
<i>Prošla jsem tvrdým poznáním.</i>

13
00:01:47,640 --> 00:01:49,467
<i>Před velmi dlouhou dobou.</i>

14
00:01:52,395 --> 00:01:53,391
<i>A nyní</i>

15
00:01:56,232 --> 00:01:57,892
<i>už nikdy nebudu stejná jako dřív.</i>

16
00:02:05,575 --> 00:02:06,570
<i>Merci.</i>

17
00:02:27,805 --> 00:02:29,679
NAŠEL JSEM ORIGINÁL.

18
00:02:29,932 --> 00:02:33,182
SNAD MI JEDNOU POVÍŠ SVŮJ PŘÍBĚH.

19
00:02:53,498 --> 00:02:54,743
Ahoj, Diano.

20
00:02:54,957 --> 00:02:56,665
- Ahoj, Diano.
- Ahoj.

21
00:02:57,335 --> 00:02:58,829
<i>Diano!</i>

22
00:02:59,837 --> 00:03:01,166
Diano!

23
00:03:01,589 --> 00:03:02,668
<i>Vrať se!</i>

24
00:03:42,463 --> 00:03:43,957
- Vypadá to dobře.
- Moc dobře.
........