1
00:00:13,720 --> 00:00:17,010
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:17,080 --> 00:00:20,280
Pár jich zasáhněte,
nechte je být a oni se promění.

3
00:00:20,320 --> 00:00:23,160
- Ale nezabíjejte je.
<i>- Už jednou jsi to posral.</i>

4
00:00:23,210 --> 00:00:26,740
- Nedovolím, abychom kvůli tobě zemřeli.
- Moji lidé jsou na prvním místě.

5
00:00:26,810 --> 00:00:30,390
Když odsud odešel, tak to neznamená,
že žije. Můžem ho dál hledat.

6
00:00:30,480 --> 00:00:32,940
Možná ho najdem
víc živýho než mrtvýho. Ale co pak?

7
00:00:33,010 --> 00:00:34,810
Nebo prostě odejdem.

8
00:01:04,650 --> 00:01:06,650
Víš, co to znamená.

9
00:01:13,880 --> 00:01:16,160
Měl jsi tomu zabránit.

10
00:01:17,920 --> 00:01:20,900
- Ne.
- Měl jsi tomu zabránit!

11
00:01:23,280 --> 00:01:25,250
Ne!

12
00:02:07,250 --> 00:02:08,960
Je to tady.

13
00:02:19,160 --> 00:02:21,190
Můžu si ji vzít proti nim?

14
00:02:25,410 --> 00:02:27,390
Na tomto se nebudeš podílet.

15
00:02:27,410 --> 00:02:30,390
Společně s ostatními zůstaneš
uvnitř, dokud nebude konec.

16
00:02:30,450 --> 00:02:34,030
- Ale já musím pomoci.
Musím bojovat. - Ne, nemusíš.

17
00:02:34,120 --> 00:02:36,790
Musíš zůstat vevnitř
a střežit to tu.

18
00:02:36,850 --> 00:02:40,050
- Budeš žít a pomáhat
v tom ostatním. - Carol.

19
00:02:40,990 --> 00:02:42,990
Víte, že mohu pomoci.

20
00:02:43,050 --> 00:02:46,360
Pokud odsud odejdeš
během útoku, tak zemřeš, Henry.

21
00:02:53,450 --> 00:02:55,450
Ochraň je.

22
00:03:08,480 --> 00:03:11,030
Tam je nedávej, dej je do rohu.

23
........