1
00:01:29,269 --> 00:01:33,296
Možno musíte ujsť hrobárovi z lopaty
kým sa skutočne zamyslíte nad životom.

2
00:01:33,373 --> 00:01:36,501
Nad ľuďmi a okamihmi,
ktoré pre vás niečo znamenajú.

3
00:01:36,576 --> 00:01:41,206
Ako detstvo.
Sny o plavbách v plachetniciach,

4
00:01:41,281 --> 00:01:43,545
o sladkostiach...

5
00:01:43,617 --> 00:01:46,950
Plavby, sladkosti...

6
00:01:47,020 --> 00:01:49,181
Vízie, nočné mory, detstva...

7
00:01:49,256 --> 00:01:51,747
a možno najdesivejšie
a najstrašnejšie

8
00:01:51,825 --> 00:01:55,921
aké vie nejaké ľudské zviera vyvolať.

9
00:01:55,996 --> 00:01:59,989
Niektorí ľudia, ktorí boli v Chicagu
počas prvých horúcich týždňov júla

10
00:02:00,066 --> 00:02:02,899
by povedali, že to tak bolo...

11
00:02:02,969 --> 00:02:04,903
ak by boli ešte nažive.

12
00:02:21,021 --> 00:02:23,581
Jednou z nich bola
Michelle Kellyová, vek 25.

13
00:02:23,657 --> 00:02:25,750
Študentka psychológie
a asistentka v laboratóriu.

14
00:02:25,826 --> 00:02:29,523
3. júla o 22:45 sa ponáhľala z práce,

15
00:02:29,596 --> 00:02:35,000
aby stihla posledné lietadlo
do New Jersey.

16
00:02:35,068 --> 00:02:37,059
Maj sa.

17
00:03:53,380 --> 00:03:56,213
Michelle sa náhlila,
lebo chcela stráviť

18
00:03:56,283 --> 00:03:58,774
dlhý víkend Dňa nezávislosti
s rodinou.

19
00:03:58,852 --> 00:04:02,049
Rodina sa zhromaždila,
no nie na grilovanie,

20
00:04:02,122 --> 00:04:04,090
ale na pohreb.

21
00:04:10,630 --> 00:04:12,723
Príčina smrti:
rozdrvená hrudná dutina.

22
00:04:12,799 --> 00:04:15,859
Oficiálne policajné vyhlásenie:
zrazená autom, vodič ušiel.
........