1
00:00:06,089 --> 00:00:07,799
DĚKAN KOONTZ

2
00:00:09,927 --> 00:00:10,969
Vítejte, Kimmy.

3
00:00:11,053 --> 00:00:14,181
Cen then! Ten tôi la the vien.
//Opatrně! Jmenuji se knihovna.//

4
00:00:14,264 --> 00:00:16,016
V tomto semestru jsem se
zapsala na mandarínštinu.

5
00:00:16,099 --> 00:00:17,309
Stalo se něco?

6
00:00:17,392 --> 00:00:19,603
Jsem rád, že jste zmínila
vaše studijní úspěchy.

7
00:00:19,686 --> 00:00:22,564
Chtěl bych s vámi promluvit
o vašem zkušební lhůtě.

8
00:00:22,648 --> 00:00:25,025
Počkejte.
Já jsem ve zkušební době?

9
00:00:25,108 --> 00:00:26,777
Vaše zkušební lhůta
končí tento měsíc!

10
00:00:26,860 --> 00:00:28,320
Trenérka Tannenová by vás
o tom měla informovat.

11
00:00:28,403 --> 00:00:31,647
Co to znamená?
Musím opakovat ročník?

12
00:00:31,782 --> 00:00:34,743
Dina Camillo opakovala
třetí semestr a zvládla to v pohodě.

13
00:00:34,826 --> 00:00:37,269
Když dostala svou periodu,
všichni hned věděli:

14
00:00:37,454 --> 00:00:39,665
"Wow... v téhle třídě je žena!"

15
00:00:39,748 --> 00:00:43,460
Pokud nedokončíte semestr,
budete muset Columbii opustit.

16
00:00:43,543 --> 00:00:46,129
A neříkejte trenérce Tannenové,
aby sem chodila a tlačila na mě,

17
00:00:46,213 --> 00:00:49,174
protože vím o dobrém úkrytu
a v kapse mám sendvič.

18
00:00:49,258 --> 00:00:52,386
Počkejte. Zítra mě čeká
zápočet z chemie.

19
00:00:52,469 --> 00:00:55,347
Mám-li absolvovat semestr,
kolik musím získat?

20
00:00:59,560 --> 00:01:00,561
Sto procent.

21
00:01:02,646 --> 00:01:03,855
Z kolika?

22
........