1
00:00:34,900 --> 00:00:36,030
Skořicové kafe?

2
00:00:36,070 --> 00:00:39,410
Sehnala jsem to nejlepší
v obchodu s kořením v Atlantiku.

3
00:00:41,810 --> 00:00:43,540
To vypadám tak blbě?

4
00:00:43,740 --> 00:00:46,160
Vypadáš tak, jak bys
ve své situaci vypadat měla.

5
00:00:50,580 --> 00:00:52,450
Spala jsi?

6
00:00:54,380 --> 00:00:57,450
- Ne.
- Nech mě ti něco předepsat.

7
00:00:57,560 --> 00:00:59,500
Víš, že tyhle věci nesnáším, mami.

8
00:01:00,340 --> 00:01:03,650
- Rafi se na tebe zase ptal.
- Vážně?

9
00:01:04,430 --> 00:01:07,120
Řekla jsi mu, že jsem nemocná?
Že mě zmohl žal?

10
00:01:08,020 --> 00:01:12,140
Nic jsem mu neřekla.
To mi nepřísluší. Ale, Dinah...

11
00:01:12,650 --> 00:01:17,230
Ať už to schvaluji sebevíc,
tohle nejsi ty.

12
00:01:17,810 --> 00:01:19,650
Mluv alespoň se mnou.

13
00:01:23,940 --> 00:01:26,050
Pořád na to myslím, mami.

14
00:01:28,300 --> 00:01:30,070
Co si pamatuješ?

15
00:01:37,560 --> 00:01:40,380
Všude lítaly kulky.

16
00:01:41,230 --> 00:01:43,700
A jako by se to stalo zpomaleně.

17
00:01:46,610 --> 00:01:48,560
Když Sam umíral...

18
00:01:49,380 --> 00:01:52,630
Stalo se to tak rychle,
že jsem to nemohla zastavit.

19
00:01:54,410 --> 00:01:58,740
A můj mozek si to
přehrává pořád dokola.

20
00:01:59,230 --> 00:02:02,300
A teď přemýšlíš,
jakým právem jsi zůstala naživu.

21
00:02:02,430 --> 00:02:04,560
Na tu otázku neznáš odpověď.

22
00:02:05,230 --> 00:02:07,230
Je normální se na to ptát...

23
00:02:08,560 --> 00:02:12,250
........