1
00:00:34,420 --> 00:00:36,620
Tati. Tati. Tati!

2
00:00:37,060 --> 00:00:38,880
- Dávej pozor. Jdeme.
- Tati.

3
00:00:38,950 --> 00:00:40,950
- Dinah?
- Potřebuju tvou pomoc.

4
00:00:41,020 --> 00:00:42,930
- Prosím, sotva dýchá.
- Kdo je ten muž?

5
00:00:42,950 --> 00:00:45,620
- Vysvětlím to později.
- Do čeho jsi nás to zatáhla?

6
00:00:45,660 --> 00:00:48,550
- Potřebuje doktora. - Prosím.
- Položte na ho postel.

7
00:00:48,640 --> 00:00:51,280
- Děkuju.
- Víš, co je to za muže?

8
00:00:51,550 --> 00:00:53,800
Všechno ostatní může počkat.

9
00:00:55,820 --> 00:00:58,480
- Raz, dva, tři.
- Jak přišel ke svým zraněním?

10
00:00:58,530 --> 00:01:00,880
- Držte se zpátky.
- Zmlátili ho. Mučili ho.

11
00:01:04,730 --> 00:01:06,770
- Tohle podržte.
- Fajn.

12
00:01:10,440 --> 00:01:13,800
- Není tím, co o něm říkají.
- Oni? Kdo jsou oni?

13
00:01:13,880 --> 00:01:15,640
Lidé, pro které pracuješ? Vláda?

14
00:01:15,710 --> 00:01:18,930
- Rozhodla jsem se.
- Zdá se, že ses rozhodla

15
00:01:18,970 --> 00:01:21,000
za nás za všechny.
Porušujeme zákon.

16
00:01:21,040 --> 00:01:23,220
- Neporušujeme, zatím.
- Farah. - V podstatě ne.

17
00:01:23,350 --> 00:01:25,620
Drahá, sami víme
lépe než kdo jiný,

18
00:01:25,660 --> 00:01:28,020
že bojovník za svobodu je
pro někoho kriminálník.

19
00:01:28,040 --> 00:01:30,660
Ano. Ale my zůstáváme neutrální.

20
00:01:32,970 --> 00:01:35,310
Co se děje? Franku!

21
00:01:35,510 --> 00:01:38,000
- Co se děje?
- Má vážně poraněný hrudník.

........