1
00:00:37,412 --> 00:00:39,289
<i>Qimen a Dunjia.</i>

2
00:00:39,331 --> 00:00:42,918
<i>První zmínku nalezneme
již ve starověké Číně.</i>

3
00:00:42,960 --> 00:00:47,422
<i>Takto starý text ani nelze ověřit,
jestli je celý pravdivý.</i>

4
00:00:47,464 --> 00:00:51,385
<i>V dnešní době Qimen
označuje čas a souřadnice.</i>

5
00:00:51,426 --> 00:00:53,887
<i>Je možné jej využít i k věštění.</i>

6
00:00:53,929 --> 00:00:58,851
<i>Dunjia je skryta uvnitř
zařízení nazývaného Qimen.</i>

7
00:00:58,934 --> 00:01:01,520
<i>Oplývá neomezenou silou.</i>

8
00:01:02,479 --> 00:01:06,275
<i>Tyto dvě části
jsou nerozlučně spjaty.</i>

9
00:01:06,316 --> 00:01:09,236
<i>Dohromady tvoří kruh života.</i>

10
00:01:18,829 --> 00:01:24,001
<i>My z klanu Wuyin musíme vynaložit
veškeré úsilí k nalezení Dunjii.</i>

11
00:01:24,042 --> 00:01:26,052
<i>Nepřátelé musí být poraženi.</i>

12
00:01:26,094 --> 00:01:28,964
<i>Mír a pořádek musí být obnoven.</i>

13
00:02:15,177 --> 00:02:17,179
Oddělení policie Kaifeng

14
00:02:18,889 --> 00:02:21,475
Zase hrají hazardní hry.
Jdeme.

15
00:02:21,683 --> 00:02:24,561
Už je to tu jako v kasinu.

16
00:02:29,691 --> 00:02:31,359
Vsázím, že to nedokáže.

17
00:02:31,401 --> 00:02:33,195
Tak silný není.

18
00:02:36,240 --> 00:02:37,574
Připravit...

19
00:02:46,166 --> 00:02:49,169
Kapitola 1.
Samé lži

20
00:02:49,253 --> 00:02:51,255
- Jo!
- Nezvedne to.

21
00:02:52,214 --> 00:02:53,465
Pane.

22
00:02:53,924 --> 00:02:56,802
Toto je nový strážník.
Právě nastoupil.

23
00:02:56,844 --> 00:02:58,762
........