1
00:00:00,008 --> 00:00:01,179
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,234 --> 00:00:03,187
Příjdeme o dům?

3
00:00:03,234 --> 00:00:04,976
Ne. Jakože, nevím.

4
00:00:05,063 --> 00:00:07,492
Nancy a já se s tebou budeme soudit o péči.

5
00:00:07,554 --> 00:00:08,920
Můžu dostat peníze na oběd?

6
00:00:08,984 --> 00:00:11,324
Ty děcka ti je zase vzaly? Pitomci.

7
00:00:11,360 --> 00:00:12,593
Ten lék o kterém mluvíte?

8
00:00:12,595 --> 00:00:14,195
Stojí 10 tisíc měsíčně.

9
00:00:14,197 --> 00:00:16,497
Což hádám, není možnost.

10
00:00:16,499 --> 00:00:17,898
Kolik bývá v trezoru?

11
00:00:17,900 --> 00:00:19,366
30 litrů, plus mínus.

12
00:00:19,368 --> 00:00:21,235
Takže kdy to chceš udělat?

13
00:00:21,237 --> 00:00:24,004
Dámy a pánové, tohle je přepadení.

14
00:00:24,006 --> 00:00:26,607
Víš jak rychle tě zavřou?

15
00:00:29,245 --> 00:00:32,480
Chce, abychom mu něco vyzvedly v Kanadě.

16
00:00:32,482 --> 00:00:35,983
Je to balící papír.
Je to jenom balící papír.

17
00:00:35,985 --> 00:00:37,451
Prostě potřebuju vědět,
že jsme v pohodě.

18
00:00:37,453 --> 00:00:39,186
Budu potřebovat,
abyste to řekl.

19
00:00:39,188 --> 00:00:40,421
Jsme v pohodě.

20
00:00:40,423 --> 00:00:42,428
Zpátky k normálnímu životu.

21
00:00:42,482 --> 00:00:44,258
Na to se napijeme.

22
00:00:44,260 --> 00:00:47,528
Takže o čem se mnou chcete mluvit?

23
00:00:48,931 --> 00:00:51,298
Mami, mami, mami.

24
00:00:51,300 --> 00:00:52,305
To není fér.

25
........