1
00:00:14,155 --> 00:00:19,977
<i>edna.cz/jessica-jones
edna.cz/defenders</i>

2
00:00:49,200 --> 00:00:55,866
<i>přeložili L0newolf a Xavik</i>

3
00:01:19,440 --> 00:01:22,933
JESSICA JONES
S02E12 - AKA Pray For My Patsy

4
00:01:36,977 --> 00:01:40,511
<i>Honění se za sny
vás můžeš stát život.</i>

5
00:01:41,311 --> 00:01:45,511
<i>Zvlášť když hnusák s úchylkou
na vědu slíbí, že je uskuteční.</i>

6
00:01:48,022 --> 00:01:51,044
- Má bolesti?
- Je pod těžkými sedativy.

7
00:01:51,155 --> 00:01:55,377
Křeče jsou symptomy
elektrické aktivity v mozku.

8
00:01:55,440 --> 00:01:58,911
Popravdě se pořád snažíme
porozumět tomu, co se jí přihodilo.

9
00:01:58,977 --> 00:02:01,177
Přihodila se jí
srážka s parchantem.

10
00:02:01,330 --> 00:02:03,577
O takových jsem slyšela.
Doktoři z ulice,

11
00:02:03,644 --> 00:02:06,750
kteří okrádají lidi, co chtějí
schopnosti. Je mi z toho nanic.

12
00:02:06,800 --> 00:02:10,600
- Přihodilo se to i jiným lidem?
- Víme o pár případech.

13
00:02:10,866 --> 00:02:15,066
Kromě toho, co jste nám pověděly,
opravdu nevíme, co se s ní děje.

14
00:02:15,155 --> 00:02:19,533
- Jak dlouho bude v tomhle stavu?
- Nevíme, kdy se z toho probere.

15
00:02:19,822 --> 00:02:23,755
- Jestli se probere.
- Prozatím musíme být trpělivé.

16
00:02:28,044 --> 00:02:29,888
Bože.

17
00:02:33,066 --> 00:02:35,911
Do toho. Řekni to.

18
00:02:36,000 --> 00:02:39,066
Já jsem ten důvod,
proč je posedlá schopnostmi.

19
00:02:39,244 --> 00:02:42,755
- Jessie... - Míchání se do mých
problémů jí jednou muselo zabít.

20
00:02:45,533 --> 00:02:47,444
Neviním tě.

21
00:02:49,733 --> 00:02:52,866
Viníš mě 17 let.
Proč teď přestávat?
........