1
00:00:11,450 --> 00:00:19,320
<i>edna.cz/jessica-jones
edna.cz/defenders</i>

2
00:00:46,470 --> 00:00:53,270
<i>přeložil L0newolf</i>

3
00:01:16,720 --> 00:01:20,160
JESSICA JONES
S02E10 - AKA Pork Chop

4
00:02:37,520 --> 00:02:41,270
Ahoj, mami.
Zachází s tebou slušně?

5
00:02:41,360 --> 00:02:43,250
Posaďte se.

6
00:02:43,290 --> 00:02:46,960
- Vy musíte být dozorce Dale Holiday.
- Ano, madam. Velitel stráže.

7
00:02:47,010 --> 00:02:50,210
Budu vyřizovat všechna jednání
s vězenkyní po dobu jejího pobytu.

8
00:02:50,250 --> 00:02:53,340
- Ta vězenkyně má jméno.
- Jistě, vy ho můžete používat.

9
00:02:53,410 --> 00:02:55,520
Chci si s klientkou promluvit v soukromí.

10
00:02:55,630 --> 00:02:57,960
To nepůjde.
Musíme ji neustále hlídat.

11
00:02:58,050 --> 00:02:59,830
Ale no tak, to přeháníte.

12
00:02:59,850 --> 00:03:02,690
Klient a zástupce mají
ústavní právo na diskrétnost.

13
00:03:02,720 --> 00:03:05,100
- Její schopnosti to negují.
- Říká kdo? - Jessico.

14
00:03:05,150 --> 00:03:07,010
Tohle jsou hovadiny.
Kde je váš šéf?

15
00:03:07,030 --> 00:03:08,740
Poví vám to samé, co řekla mně.

16
00:03:08,760 --> 00:03:11,960
Jde o zvláštní okolnosti,
takže se řídíme zvláštním protokolem.

17
00:03:12,010 --> 00:03:15,630
Jestli potřebujete soukromí,
navrhuji, abyste šeptaly.

18
00:03:23,850 --> 00:03:27,810
Jsem vaše zástupkyně Jeri Hogarthová.

19
00:03:28,070 --> 00:03:31,500
Je zřejmé,
že se nacházíte ve složité pozici,

20
00:03:31,560 --> 00:03:34,900
ale je zde možnost
zlepšit vaši situaci.

21
00:03:35,180 --> 00:03:38,360
Jen budete muset souhlasit
s jistými ustanoveními.

22
........