1
00:00:01,130 --> 00:00:03,630
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,734 --> 00:00:06,888
- Kdo že je Anatoli Kirkin?
- Deeksův kámoš z lázní.

3
00:00:06,918 --> 00:00:09,505
Radši svůj gang prodal,
než aby se k nim přidal ve vězení.

4
00:00:09,507 --> 00:00:13,775
Anatoli Kirkine, máte 30 denní
náskok před ruskou mafií.

5
00:00:13,777 --> 00:00:16,879
Marty,
až se usadím, pošlu pro vás.

6
00:00:16,881 --> 00:00:20,143
Pavel Volkoff otrávil Katarinu,
protože věděl, že tátu vyláká.

7
00:00:20,173 --> 00:00:21,873
Zdravím, synu.

8
00:00:21,886 --> 00:00:24,886
- Jsi dědeček.
- A ty jsi strýc.

9
00:00:25,122 --> 00:00:26,922
Agente Callene.
Pane Garrisone.

10
00:00:26,924 --> 00:00:30,025
- Udělala jsem k večeři lasagne.
Měla bych... - My přijdeme jindy.

11
00:00:30,027 --> 00:00:33,129
- Chcete zůstat?
- To zní skvěle. Budeme rádi.

12
00:00:37,034 --> 00:00:40,802
Prosím, přestaň.
Vzdávám se.

13
00:00:40,804 --> 00:00:43,171
Jen ušetři mou rodinu. Prosím.

14
00:00:43,173 --> 00:00:46,475
Já jsem tvá rodina, dědo.

15
00:00:46,477 --> 00:00:49,611
Jakeu, pamatuj si,

16
00:00:49,613 --> 00:00:51,279
nikdy nepolevuj v pozornosti.

17
00:01:00,156 --> 00:01:03,959
Upřímně, nepoznám, kolik z toho
je hra a kolik je trénink.

18
00:01:03,961 --> 00:01:07,663
Znovu přebij. Stopuju to.

19
00:01:08,665 --> 00:01:09,965
Jde o to, že se stará.

20
00:01:10,467 --> 00:01:13,503
Jo. A Jake ho miluje.
Miluje.

21
00:01:14,505 --> 00:01:16,371
Jo, nevěděla jsem, co čekat,

22
00:01:16,373 --> 00:01:19,975
když jste se poprvé objevili,
ale je šťastný.
........