1
00:00:00,416 --> 00:00:02,790
Chcem ťa predstaviť pár ľuďom.

2
00:00:02,806 --> 00:00:06,299
A ak pre teba môžem niečo urobiť,
tak sakra ver, že to urobím.

3
00:00:06,315 --> 00:00:08,815
Ak je to stále dokola,
tak radšej hodím spiatočku

4
00:00:08,831 --> 00:00:10,620
a napijem sa s chlapcami.

5
00:00:11,010 --> 00:00:13,609
Chcel by som pripojiť Perlík
k haliganu.

6
00:00:13,625 --> 00:00:15,333
Bude to chcieť pozvárať.

7
00:00:15,830 --> 00:00:17,870
- Je to Perligan.
- Budeme bohatí.

8
00:00:18,416 --> 00:00:20,049
Zach sa so mnou rozišiel.

9
00:00:20,065 --> 00:00:23,205
Zostaňme doma. Len ty a ja.

10
00:00:23,221 --> 00:00:26,205
Anna na tom bola najlepšie,
keď ste boli vy dvaja spolu.

11
00:00:26,221 --> 00:00:28,124
Rakovina je v mojich kostiach.

12
00:00:28,140 --> 00:00:30,268
Moje šance nie sú dobré.

13
00:00:30,981 --> 00:00:32,745
Nie, zlatko.

14
00:00:32,761 --> 00:00:35,003
Rada som znova videla Antonia.

15
00:01:05,260 --> 00:01:06,596
Ahoj.

16
00:01:10,503 --> 00:01:11,792
Dobré ráno.

17
00:01:12,512 --> 00:01:14,564
- Koľko je hodín?
- Je 7:15.

18
00:01:14,580 --> 00:01:16,034
Radšej by si si mala pohnúť.

19
00:01:16,050 --> 00:01:17,620
Sakra, zaspala som.

20
00:01:18,112 --> 00:01:20,362
- Myslela som...
- Antonio odišiel.

21
00:01:20,378 --> 00:01:22,370
Povedal, že ťa nemáme budiť.

22
00:01:22,386 --> 00:01:26,354
Len mi dajte desať minút, dobre?

23
00:01:30,663 --> 00:01:32,229
Rozumiem.

24
........