1
00:00:00,047 --> 00:00:02,000
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,062 --> 00:00:05,218
Už nejsem chirurgem.
ale nejsem nějaký fracek, co nic neví.

3
00:00:05,295 --> 00:00:08,812
Ty se nechceš vdávat?
Nebo si nechceš vzít mě?

4
00:00:08,969 --> 00:00:10,702
Máš rakovinu, tati.

5
00:00:10,778 --> 00:00:12,585
Tys o tom věděl?

6
00:00:12,655 --> 00:00:14,414
Jmenuji poručíkem i Andreu.

7
00:00:14,476 --> 00:00:16,531
Vy dva se budete
ucházet o místo kapitána.

8
00:00:16,569 --> 00:00:19,170
- Blahopřeji k povýšení, Herrerová.
- Díky.

9
00:00:19,210 --> 00:00:21,162
Mé první povýšení mě stálo hodně sil.

10
00:00:21,199 --> 00:00:22,796
Nikdo mi tehdy nepomohl.

11
00:00:22,870 --> 00:00:24,713
- Jsem připravená.
- Ne, nejsi. - Na co?

12
00:00:24,787 --> 00:00:26,499
Na mě. Až ti to nandám.

13
00:00:26,532 --> 00:00:29,774
- Čelili jsme smrti.
- Jo.

14
00:00:30,101 --> 00:00:32,327
Nikdy jsem se nedostala tak blízko.

15
00:00:32,663 --> 00:00:34,476
Sluší ti to... velení.

16
00:00:34,529 --> 00:00:36,516
Včera jsem měnila baterii.

17
00:00:36,596 --> 00:00:38,476
Myslíte, že byste mi mohl pomoct?

18
00:00:39,113 --> 00:00:42,455
JJ?
Musíme odsud vypadnout. Hned.

19
00:00:46,595 --> 00:00:49,979
<i>Jedna z věcí, kterou hasiči dělají,
se jmenuje "čtení kouře."</i>

20
00:00:50,022 --> 00:00:53,435
<i>Sledujete vzdouvající se kouř tancovat</i>

21
00:00:53,506 --> 00:00:55,734
<i>a studujete každý jeho obláček.</i>

22
00:00:55,840 --> 00:00:58,250
Ta zmrzlina bude vypadat ohromně.

23
00:00:58,291 --> 00:01:00,646
Máma s tátou říkali,
ať sem nikoho nezveme.
........