1
00:00:08,575 --> 00:00:10,895
<i>Rodíme se sami a umíráme sami.</i>

2
00:00:11,493 --> 00:00:12,773
<i>Taková je pravda.</i>

3
00:00:17,894 --> 00:00:19,094
Jsi těhotná?

4
00:00:21,814 --> 00:00:22,894
Já jsem otec?

5
00:00:22,919 --> 00:00:25,959
- Nemusíš mu odpovídat, jestli nechceš.
- Ano, je to tvoje.

6
00:00:26,533 --> 00:00:28,405
- Musíme si o tom promluvit.
- Carlosi, já…

7
00:00:28,442 --> 00:00:31,280
- Netlač na ni.
- Musíme si o tom promluvit o samotě.

8
00:00:31,305 --> 00:00:33,525
To, co ji musíš říct,
jí můžeš říct tady.

9
00:00:33,550 --> 00:00:35,170
- Ty se do toho nepleť.
- Nebo co?

10
00:00:35,256 --> 00:00:38,365
Až do teď ses k ní choval,
jako by za nic nestála. Seš ubožák.

11
00:00:38,468 --> 00:00:41,134
Teď mě budeš poučovat?
Ty mně? Budeš mě poučovat?

12
00:00:41,159 --> 00:00:43,753
- Někdo ti musí ukázat,
kde je tvoje místo. - Dost!

13
00:00:44,053 --> 00:00:45,830
Už nechci slyšet ani slovo.

14
00:00:46,224 --> 00:00:48,764
Nic, co řeknete,
moje rozhodnutí nezmění.

15
00:00:49,150 --> 00:00:50,410
Už jsem se rozhodla.

16
00:00:52,561 --> 00:00:54,341
Já se o svoje dítě postarám…

17
00:00:54,599 --> 00:00:55,599
sama.

18
00:00:57,352 --> 00:00:58,552
Nepotřebuju vás.

19
00:01:00,824 --> 00:01:03,384
<i>Takže, jaký smysl má sdílet život?</i>

20
00:01:04,735 --> 00:01:07,899
<i>Je spousta jiných způsobů,
jak se cítit chtěný a milovaný</i>

21
00:01:07,932 --> 00:01:10,481
<i>bez nutnosti spoléhat
na muže po svém boku.</i>

22
00:01:18,047 --> 00:01:19,624
Věděl jsi, že je těhotná?

23
........