1
00:00:02,246 --> 00:00:03,435
Kal-Ele.

2
00:00:04,405 --> 00:00:06,553
Můj budoucí vnuku.

3
00:00:06,574 --> 00:00:09,764
Toto je příběh rodu Elů.

4
00:00:11,725 --> 00:00:15,781
Jeho konec ještě nebyl napsán.

5
00:00:15,801 --> 00:00:18,002
Ale takto začal.

6
00:00:19,972 --> 00:00:24,237
Náš příběh vypráví
o obětech i vítězstvích.

7
00:00:25,196 --> 00:00:29,513
O revoluci,
kterou rod Elů vedl proti tyranii.

8
00:00:30,525 --> 00:00:34,602
Příběh naší rodiny není o smrti.

9
00:00:35,707 --> 00:00:37,751
Je o našem životě.

10
00:00:38,772 --> 00:00:42,922
KRYPTON
1. díl

11
00:00:46,228 --> 00:00:50,284
MĚSTO KANDOR

12
00:00:58,657 --> 00:01:00,753
200 let před tvým narozením

13
00:01:00,794 --> 00:01:03,839
rod Elů téměř vymřel.

14
00:01:04,162 --> 00:01:07,311
A já málem zůstal
jeho posledním členem.

15
00:01:10,544 --> 00:01:13,755
Všechno začalo v den,
kdy byl děda souzen za velezradu.

16
00:01:15,590 --> 00:01:18,875
Toho dne uchvátila Krypton
strašlivá nová mocnost.

17
00:01:19,897 --> 00:01:23,119
Byl to konec všeho,
co jsme do té doby znali.

18
00:01:24,975 --> 00:01:26,205
Vale z rodu Elů.

19
00:01:27,279 --> 00:01:32,441
Dávám ti poslední šanci
přísahat věrnost Jeho Eminenci,

20
00:01:33,337 --> 00:01:34,589
Hlasu Raoa.

21
00:01:35,579 --> 00:01:37,592
Na to zapomeň.

22
00:01:40,803 --> 00:01:43,827
Poslouchej mě. Stará rada zanikla.

23
00:01:43,869 --> 00:01:45,975
Všichni svou věrnost již přísahali.

........