1
00:00:01,292 --> 00:00:03,375
V predchádzajúcej časti ste videli...

2
00:00:03,418 --> 00:00:05,294
- Som kanibal.
- Idem po Jaspera.

3
00:00:05,322 --> 00:00:07,322
Ty si celý čas vedela,
kde je Jasper?

4
00:00:07,357 --> 00:00:09,391
- Viete, čo treba spraviť.
- Musíme ho zabiť.

5
00:00:09,426 --> 00:00:12,260
Dovolil som si nastrihať pár slamiek.

6
00:00:12,296 --> 00:00:13,261
Mám to!

7
00:00:13,297 --> 00:00:15,397
Nedokážem to...

8
00:00:27,080 --> 00:00:28,438
No?

9
00:00:29,899 --> 00:00:31,379
Spravil som to.

10
00:00:31,415 --> 00:00:33,181
Zabil si ho?

11
00:00:33,216 --> 00:00:34,182
To si píš.

12
00:00:34,217 --> 00:00:36,695
Ani si nepamätám, že by som
potiahol kohútik.

13
00:00:36,720 --> 00:00:39,421
Teda, stále som bol k nemu
otočený chrbtom, chápete?

14
00:00:39,456 --> 00:00:41,919
Potom som začul niečo buchnúť.

15
00:00:41,944 --> 00:00:45,126
Zbraň asi vystrelila skôr.

16
00:00:45,162 --> 00:00:46,428
Tvoja zbraň vystrelila skôr?

17
00:00:46,463 --> 00:00:50,028
Gail, nie je správny čas
na zlomyselné sexuálne vtipy.

18
00:00:50,053 --> 00:00:52,177
Bavíme sa tu o živote človeka.

19
00:00:52,202 --> 00:00:54,650
Okrem toho, s Carol ten problém
stále riešime.

20
00:00:54,675 --> 00:00:56,769
- Hej.
- V každom prápade...

21
00:00:56,793 --> 00:00:58,544
- Takže si naňho ani nemieril?
- Správne.

22
00:00:58,575 --> 00:01:00,408
Musela sa od niečoho odraziť

23
00:01:00,444 --> 00:01:02,143
a trafiť ho, pretože
........