1
00:00:08,226 --> 00:00:10,060
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:10,101 --> 00:00:12,115
Tohle je nebezpečná chvíle.

3
00:00:12,172 --> 00:00:15,408
A naším cílem musí být zajištění
trvalého míru pro obě země.

4
00:00:15,459 --> 00:00:17,637
Není tu nic o jaderném
programu vašeho otce.

5
00:00:17,694 --> 00:00:21,147
- Proto jsme vás sem přivedli.
- Žádné jaderné zbraně nevyvíjí.

6
00:00:21,225 --> 00:00:22,957
On už je má.

7
00:00:23,032 --> 00:00:26,626
V nové smlouvě se dočtete,
že se postaráte o zneškodnění raket.

8
00:00:26,696 --> 00:00:30,571
Vaše neuposlechnutí bude má
země považovat za vyhlášení války.

9
00:00:30,623 --> 00:00:32,362
Díky, že jste přišel, Simone.

10
00:00:32,420 --> 00:00:36,240
- Psal jste o důvěrných informacích.
- To je žurnalistika.

11
00:00:36,292 --> 00:00:38,517
Potřebuju záznamy
reportéra Simona Daye.

12
00:00:38,567 --> 00:00:41,565
Chci obejít telefonní společnosti
a nezanechat stopy.

13
00:00:41,634 --> 00:00:44,497
- Bude potřeba povolení.
- Jde nám o čas, Chucku.

14
00:00:44,998 --> 00:00:46,565
Je to důvěryhodné?

15
00:00:46,618 --> 00:00:48,881
Začalo to prosakovat
hned po podpisu.

16
00:00:48,932 --> 00:00:50,917
Někde ve Státech je špinavá bomba?

17
00:00:50,988 --> 00:00:53,595
- Ano, pane.
- Tak to ji musíme okamžitě najít.

18
00:00:57,086 --> 00:01:00,795
- Pane prezidente... - Předsedo,
budu mluvit a vy budete poslouchat.

19
00:01:00,842 --> 00:01:05,399
Máme ověřenou informaci,
že na americké půdě je špinavá bomba.

20
00:01:05,438 --> 00:01:09,552
A také zvěsti o zmizelém radioaktivním
odpadu, který si našel cestu do USA.

21
00:01:09,610 --> 00:01:11,900
Tento odpad byl použitý
k sestavění bomby.

22
........