1
00:00:12,330 --> 00:00:15,170
ULTRA Q

2
00:00:15,950 --> 00:00:20,394
Ultraman
SF tokusatsu série

3
00:00:20,480 --> 00:00:26,270
Mým domovem je Země

4
00:00:28,650 --> 00:00:35,680
Na hrudi odznak s padající hvězdou.

5
00:00:36,020 --> 00:00:42,990
Hrdý na svůj paprsek,
střílí nepřátele.

6
00:00:43,460 --> 00:00:47,020
Ze Země světla, aby nás chránil...

7
00:00:47,190 --> 00:00:54,060
přišel náš Ultraman.

8
00:01:05,980 --> 00:01:13,150
Kapsle v ruce svítí a jiskří.

9
00:01:13,390 --> 00:01:20,390
Vydává záři milionů wattů.

10
00:01:20,890 --> 00:01:24,560
Ze Země světla,
ve jménu spravedlnosti...

11
00:01:24,650 --> 00:01:30,444
přišel náš Ultraman.

12
00:01:30,469 --> 00:01:33,654
Překlad: salfa72, Leden 2018
Nyarley kaijukeizer.blogspot.com

13
00:01:34,320 --> 00:01:38,910
Nesezdané soužití

14
00:01:43,610 --> 00:01:48,030
Tokio se chystalo hostit
mezinárodní konferenci o míru.

15
00:01:49,240 --> 00:01:51,400
Ale tou dobou...

16
00:02:04,180 --> 00:02:10,340
začali narůstat letecké i námořní nehody.
Vyšetřování neodhalilo žádnou příčinu.

17
00:02:12,480 --> 00:02:14,760
Jak můžete sami vidět na této mapě...

18
00:02:15,090 --> 00:02:18,580
všechny nehody v minulém roce...

19
00:02:19,290 --> 00:02:22,970
se stali hlavně letadlům a lodím,

20
00:02:23,240 --> 00:02:27,950
ze zemí, které se hodlají zúčastnit
mezinárodní mírové konference v Tokiu.

21
00:02:28,160 --> 00:02:33,160
Myslíte si pane Alane, že se někdo
snaží zabránit konferenci v Tokiu?

22
00:02:33,880 --> 00:02:36,946
Ano. Hlavní ředitelství v
Paříži už delší dobu uvažuje...

23
00:02:36,971 --> 00:02:39,974
o této hypotéze a proto
........