1
00:00:01,582 --> 00:00:03,191
<i>V každém ekosystému</i>

2
00:00:03,297 --> 00:00:07,921
<i>existuje křehká rovnováha
mezi predátory a kořistí.</i>

3
00:00:08,124 --> 00:00:09,700
<i>Někteří známí predátoři</i>

4
00:00:09,989 --> 00:00:12,582
<i>jako Panthera leo,</i>

5
00:00:12,921 --> 00:00:14,465
<i>Ursus arctos</i>

6
00:00:14,591 --> 00:00:17,727
<i>a hvězda filmu Predátor.</i>

7
00:00:17,814 --> 00:00:19,614
<i>Predátor.</i>

8
00:00:20,001 --> 00:00:23,857
<i>Mezi kořisti
patří Oryctolagus cuniculus,</i>

9
00:00:24,755 --> 00:00:26,584
<i>Gallus gallus domesticus,</i>

10
00:00:26,857 --> 00:00:29,576
<i>a také 26 kilový, váženo za mokra,</i>

11
00:00:29,722 --> 00:00:31,745
<i>Diminutive homo novus...</i>

12
00:00:31,795 --> 00:00:35,681
<i>Překvapivě příbuzný
s Gallus gallus domesticus.</i>

13
00:00:48,335 --> 00:00:50,846
Coopere. Tvá zastávka.

14
00:00:50,914 --> 00:00:54,409
Nevadilo by vám zavézt mě blíž k domovu?

15
00:00:54,551 --> 00:00:56,198
Ty víš, že to nesmím.

16
00:00:56,520 --> 00:00:58,245
Co kdybych vám dělal daně?

17
00:00:58,522 --> 00:00:59,854
Promiň, kluku.

18
00:01:03,927 --> 00:01:06,077
Získal bych pro vás pěkný přeplatek.

19
00:01:06,696 --> 00:01:10,208
<i>Ta nebezpečná cesta
od autobusu ke vchodovým dveřím</i>

20
00:01:10,233 --> 00:01:12,703
<i>byla 97,5 metru dlouhá.</i>

21
00:01:12,903 --> 00:01:15,840
<i>Mimochodem, trvání
na používání metrické soustavy</i>

22
00:01:15,887 --> 00:01:19,028
<i>ve východním Texasu,
byl další důvod, proč jsem byl loven.</i>

23
00:01:50,911 --> 00:01:53,278
Homo novus potřebuje Yoo-hoo.

24
00:01:55,270 --> 00:02:03,043
........