1
00:00:21,903 --> 00:00:23,369
Tady Pride.

2
00:00:23,371 --> 00:00:24,737
Tady zástupce ředitele Sanchez.

3
00:00:24,739 --> 00:00:25,805
Máme tu situaci.

4
00:00:25,902 --> 00:00:27,401
Musím se přesunout
na zabezpečený telefon?

5
00:00:27,439 --> 00:00:29,973
Není čas. Velitel
nadporučík byl zabit.

6
00:00:29,975 --> 00:00:31,642
Potřebuji, abyste se
hlásil v Belle Chasse

7
00:00:31,644 --> 00:00:33,977
pro okamžitý transport
do Jižní Ameriky.

8
00:00:33,979 --> 00:00:35,946
Neměla by se tím zabývat
Jihovýchodní kancelář?

9
00:00:35,948 --> 00:00:37,748
Vyžádali si vás osobně.

10
00:00:37,750 --> 00:00:39,449
Máte pověření si s sebou vzít dva agenty.

11
00:00:39,451 --> 00:00:41,251
Nikoho dalšího.

12
00:00:41,253 --> 00:00:42,919
Dobrá.
Uh, kdo...

13
00:00:42,921 --> 00:00:44,588
Kdo si mě vyžádal?
Kdo je oběť?

14
00:00:44,590 --> 00:00:45,789
To je tajné.

15
00:00:45,791 --> 00:00:47,324
Po příjezdu vám to bude sděleno.

16
00:00:47,326 --> 00:00:49,393
Za 90 minut odlétáte.

17
00:00:49,395 --> 00:00:51,228
To je vše.

18
00:01:03,642 --> 00:01:04,975
Haló?

19
00:01:04,977 --> 00:01:06,710
Sebastiane omlouvám
se, že tě budím.

20
00:01:06,712 --> 00:01:08,178
Je všechno v pořádku?

21
00:01:08,180 --> 00:01:09,980
Eh, ne, všichni jsou v pořádku.
Poslouchej.

22
00:01:09,982 --> 00:01:14,551
Potřebuji abys zavolal Sonje,
zabal si tašku a vybavení.

23
00:01:14,553 --> 00:01:15,986
........