1
00:00:43,420 --> 00:00:46,800
<i>Pamatuju si své
osmé narozeniny v KCC,</i>

2
00:00:46,850 --> 00:00:50,760
<i>kde byl ten obří dort
a kde nás překvapila teta Evie.</i>

3
00:00:51,870 --> 00:00:56,020
<i>Pamatuju si mamku, strýce,</i>

4
00:00:56,580 --> 00:00:58,560
<i>školu,</i>

5
00:01:00,000 --> 00:01:03,490
<i>chození do kina, páteční pizzu,</i>

6
00:01:03,960 --> 00:01:07,620
<i>animáky, prarodiče, kostel,</i>

7
00:01:07,890 --> 00:01:11,250
<i>letní grilovačky a nafukovací
brouzdaliště, cos mi koupil.</i>

8
00:01:11,420 --> 00:01:13,450
<i>To by se mi ve věznici hodilo.</i>

9
00:01:14,600 --> 00:01:18,340
<i>Když mi byly tři, tak jsi mi říkal
o těch vycházkách, na které půjdeme.</i>

10
00:01:18,420 --> 00:01:21,650
<i>Držel jsi mě celou dobu
za ruku až na Rossovu farmu.</i>

11
00:01:22,070 --> 00:01:24,670
<i>Nevěděl jsem, že si je
pamatuji, ale pamatuji si je.</i>

12
00:01:24,850 --> 00:01:28,090
<i>Protože úplně vidím
to slunce, tu kukuřici a tu krávu,</i>

13
00:01:28,160 --> 00:01:30,620
<i>která přišla k ohradě
a podívala se mi do tváře.</i>

14
00:01:30,760 --> 00:01:32,980
<i>O tom všem jsi mi řekl,</i>

15
00:01:33,270 --> 00:01:36,620
<i>ale o ně nejde.
Šlo o to, co jsem cítil.</i>

16
00:01:36,960 --> 00:01:40,760
<i>Když jsem tě držel, tak jsem
se cítil šťastně a výjimečně.</i>

17
00:01:40,980 --> 00:01:42,980
<i>Cítil jsem se bezpečně.</i>

18
00:01:44,420 --> 00:01:48,290
<i>Myslel jsem, že vyrůstání
je o získání práce,</i>

19
00:01:48,340 --> 00:01:51,310
<i>možná i rodiny,
a být nakonec dospělý.</i>

20
00:01:51,780 --> 00:01:55,360
<i>Vyrůstání je však o tom,
že ty a tví bližní jste v bezpečí.</i>

21
00:01:55,540 --> 00:01:59,090
<i>Musí být v co největším bezpečí,
protože vždy se může něco stát.</i>

22
00:01:59,250 --> 00:02:02,490
........