1
00:00:00,530 --> 00:00:03,164
Ale nikdo neočekával,
že skončíme tady.

2
00:00:03,226 --> 00:00:05,132
Ve vodě, pod hladinou.

3
00:00:05,190 --> 00:00:06,804
Něco se pokazilo.

4
00:00:06,851 --> 00:00:08,851
<i>V minulém díle jste viděli.</i>

5
00:00:08,941 --> 00:00:10,143
Dýchá!

6
00:00:10,176 --> 00:00:11,977
Tady je jeden!
Mám ho.

7
00:00:12,010 --> 00:00:13,545
- Tady!
- Hej, hej, hej!

8
00:00:13,579 --> 00:00:14,547
Jste v pořádku.

9
00:00:14,580 --> 00:00:15,580
Kde se tady vzali, Jude?

10
00:00:15,614 --> 00:00:16,882
Nevím.

11
00:00:16,916 --> 00:00:18,818
Utíkali jsme.

12
00:00:18,850 --> 00:00:20,253
- Před čím?
- Před válkou.

13
00:00:20,286 --> 00:00:22,687
- Ale tady žádná válka není.
- Bude.

14
00:00:22,721 --> 00:00:26,391
Uvedl jste datum svého
narození téměř za 150 let.

15
00:00:26,425 --> 00:00:27,827
Převzali vládu.

16
00:00:27,859 --> 00:00:29,411
- Kdo?
- Apexové.

17
00:00:29,436 --> 00:00:32,331
Jsou další vývojový stupeň.
Mohou dělat věci, které my nemůžeme.

18
00:00:32,363 --> 00:00:35,100
Maminka mě políbila
a pak klesla ke dnu.

19
00:00:35,134 --> 00:00:37,737
Máš nějaké prachy? Vyprázdni kapsy.
Sám se přesvědčím.

20
00:00:37,770 --> 00:00:39,906
- Kdo mu to udělal?
- Říká, že to byla ženská.

21
00:00:39,939 --> 00:00:41,274
Jsem šerif.
Mám to pod kontrolou.

22
00:00:41,307 --> 00:00:43,176
- Nemáte tady žádnou pravomoc!
- Řekl jsem na kolena!
........