1
00:00:00,165 --> 00:00:02,857
Cyloni boli vytvorení človekom

2
00:00:03,710 --> 00:00:06,176
Vyvinuli sa

3
00:00:06,896 --> 00:00:09,552
Vzbúrili sa

4
00:00:10,481 --> 00:00:13,477
Existuje mnoho kópií

5
00:00:16,906 --> 00:00:19,398
A majú plán

6
00:00:20,216 --> 00:00:22,595
V minulých častiach

7
00:00:23,646 --> 00:00:28,087
Tu Battlestar Pegasus, lodi, ktorá
sa vydáva za Galacticu. Prosím odpovedzte.

8
00:00:28,142 --> 00:00:31,679
Pegasus? Ako je to možné? Celá flotila bola zničená.

9
00:00:34,602 --> 00:00:36,035
Admirál Cain.

10
00:00:36,428 --> 00:00:41,769
V mene dôstojníkov a posádky Pegasa
vás vítam späť v Koloniálnej flotile.

11
00:00:42,313 --> 00:00:47,217
Cylonská flotila sa skladá z dvoch materských lodí,
asi tuctu podporných lodí...

12
00:00:47,518 --> 00:00:51,652
... a jedného veľkého plavidla,
ktoré sme nedokázali identifikovať.

13
00:00:52,056 --> 00:00:54,534
Táto veľká loď ma zaujíma.

14
00:00:54,682 --> 00:00:57,019
Spojím posádky.

15
00:00:57,357 --> 00:01:01,466
Myslel som, že ste povedali,
že nehodláte zasahovať do môjho velenia.

16
00:01:04,411 --> 00:01:07,744
- Som Laird, palubný chief Pegasa.
- Ste letecký inžinier?

17
00:01:08,180 --> 00:01:11,161
- Bol som.
- Takže ste vlastne civilista?

18
00:01:11,413 --> 00:01:16,434
Bol som na Scylle a vyzdvihol nás Pegasus.
Potom sa to nejak zomlelo.

19
00:01:17,037 --> 00:01:21,674
- Koľko času mi ostáva?
- Týždne. Najviac mesiac.

20
00:01:24,949 --> 00:01:26,868
Budem môcť pracovať?

21
00:01:26,973 --> 00:01:29,771
Pokiaľ sa Vám rakovina nedostane do mozgu.
Keby sa to stalo...

22
00:01:30,881 --> 00:01:33,129
Máme vlastného cylonského zajatca.

23
00:01:33,140 --> 00:01:35,383
........