0
00:00:00,500 --> 00:00:06,500
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

1
00:01:21,013 --> 00:01:22,743
Marcello.

2
00:01:37,471 --> 00:01:40,755
O DVANÁCT DNÍ DŘÍVE

3
00:04:34,865 --> 00:04:37,197
Vím, kdo to je.

4
00:05:38,175 --> 00:05:40,461
Dnes jsme našli Lea.

5
00:05:42,962 --> 00:05:45,028
Je mrtvý?

6
00:05:46,834 --> 00:05:48,262
Jo.

7
00:05:51,561 --> 00:05:54,750
Ve zprávách budou věci
o dni, kdy zmizel

8
00:05:54,800 --> 00:05:57,573
a já nechci, abys něco
z toho četl.

9
00:05:58,084 --> 00:06:02,308
Chci, jestli to dokážeš, abys
na několik následujících dní vypnul.

10
00:06:04,077 --> 00:06:06,386
Můžeš to pro mě udělat?

11
00:06:10,080 --> 00:06:13,831
- Chceš jít se mnou domů?
- Ne. To je dobrý.

12
00:06:14,376 --> 00:06:16,732
- Můžeš.
- To je dobrý.

13
00:06:18,160 --> 00:06:21,167
Tak dobře. Kdybys něco
potřeboval, cokoliv,

14
00:06:21,287 --> 00:06:24,084
- nebo si chtěl povídat nebo
chtěl vyslechnout... - Dobře.

15
00:06:24,204 --> 00:06:25,760
Dobře.

16
00:06:39,221 --> 00:06:43,747
Všichni poslouchejte. Chci vaši
plnou pozornost. Tohle je Leo Priestley.

17
00:06:43,770 --> 00:06:49,110
Odešel ze školy v pondělí odpoledne
14. dubna 2014 a nikdy se nevrátil domů.

18
00:06:49,160 --> 00:06:52,150
Ten samý večer ho rodiče
nahlásili jako nezvěstného.

19
00:06:52,200 --> 00:06:57,390
Zřejmě byste všichni měli vědět, že jsem
ho znala. Chodil do školy se synem.

20
00:06:57,663 --> 00:07:00,910
Teď je to devítiletá zavražděná
oběť, takže to musíme vyřešit.

21
00:07:00,960 --> 00:07:03,454
........