1
00:00:00,023 --> 00:00:01,357
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:01,438 --> 00:00:02,470
Kdo sakra jste?

3
00:00:02,472 --> 00:00:04,138
Jsem přítel vašich přátel.

4
00:00:04,242 --> 00:00:06,859
- Dejte mi klíčky od auta.
- Jsou v přízemí na pultu.

5
00:00:06,906 --> 00:00:08,726
Nikdy jsem nepracoval,
tak tvrdě, pro tak málo.

6
00:00:08,828 --> 00:00:09,927
Říkám vám,
pojďme od toho.

7
00:00:09,929 --> 00:00:11,808
Potřebujeme jen trochu pomoct.

8
00:00:11,863 --> 00:00:14,330
Teď do toho
chceš přivést ostatní?

9
00:00:14,332 --> 00:00:16,332
Takže,
co to znamená tajný zákazník?

10
00:00:16,334 --> 00:00:18,334
Nancy a já tě...

11
00:00:18,336 --> 00:00:20,336
žalujeme o péči.

12
00:00:20,338 --> 00:00:25,508
Mám u sebe éčko, kouli,
emko, káčko a tlustý pytle plný trávy.

13
00:00:25,510 --> 00:00:27,910
- Začala jsem podnikat.
- Dobře.

14
00:00:27,912 --> 00:00:30,680
Nechtěla jsem ti to říct,
protože jsem se bála, že selžu.

15
00:00:30,682 --> 00:00:31,981
Ale neselhala jsem.

16
00:00:33,785 --> 00:00:35,518
Dávám si to.

17
00:00:35,520 --> 00:00:37,453
Nebezpeční lidé tě využili.

18
00:00:37,455 --> 00:00:39,021
Oni mě nevyužili.

19
00:00:39,023 --> 00:00:41,390
Byla to volba. A já to chtěla.

20
00:00:42,527 --> 00:00:44,393
Odkud to pochází?

21
00:00:59,610 --> 00:01:01,277
Dobře.

22
00:01:02,413 --> 00:01:05,748
Ty jsi drogová hraběnka?

23
00:01:07,652 --> 00:01:09,452
Řídíš síť bordelů?

........